Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 7

Hva Gud lovte gjennom profetene

Hva Gud lovte gjennom profetene

PROFETENE i fortiden viste tro på Gud. De trodde på hans løfter og bygde livet sitt rundt dem. Hva gikk noen av disse løftene ut på?

Straks etter at Adam og Eva hadde gjort opprør i Eden, lovte Gud at han skulle gi noen i oppdrag å knuse hodet til «slangen», som representerte «den store drage . . . , den opprinnelige slange, han som kalles Djevelen og Satan», og dermed tilintetgjøre ham for alltid. (1. Mosebok 3:14, 15; Åpenbaringen 12:9, 12) Profetene ventet derfor på at det skulle komme en som skulle hjelpe menneskene. Hvem ville denne personen vise seg å være?

Omkring 2000 år etter at Jehova uttalte denne første profetien, lovte han profeten Abraham at den som skulle komme, skulle være en av hans etterkommere. Gud sa til Abraham: «Ved hjelp av din ætt [ditt avkom] skal alle jordens nasjoner visselig velsigne seg fordi du har lyttet til min røst.» – 1. Mosebok 22:18.

I år 1473 fvt. gav Gud også profeten Moses opplysninger om ’ætten’. Moses sa til Israels barn, som var etterkommere av Abraham: «En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg – ham skal dere høre på.» (5. Mosebok 18:15) Den kommende profeten som skulle være lik Moses, skulle altså komme fra Abrahams barn.

Profeten skulle også være en etterkommer av kong David og skulle selv bli en stor konge. Gud lovte kong David: «Jeg [skal] visselig oppreise din ætt etter deg . . . [og] grunnfeste hans kongedømmes  trone til uavgrenset tid.» (2. Samuelsbok 7:12, 13) Gud åpenbarte også at denne etterkommeren av David skulle bli kalt «Fredsfyrste», og han sa videre: «Det skal ikke være noen ende på det fyrstelige herredømmes omfang og på freden, over Davids trone og over hans rike, for at det skal grunnfestes og opprettholdes ved rett og ved rettferdighet, fra nå av og til uavgrenset tid.» (Jesaja 9:6, 7) Ja, denne rettferdige Lederen skulle sørge for at det igjen ble fred og rettferdighet i hele verden. Men når skulle han komme?

Den lovte «ætt» skulle . . . være en etterkommer av Abraham, være en profet lik Moses, komme i Davids slektslinje, komme i år 29 evt., knuse slangen, Satan

Engelen Gabriel sa senere til Guds profet Daniel: «Du skal vite og ha den innsikt at fra ordet om å gjenreise og gjenoppbygge Jerusalem utgår, inntil Messias, Lederen, skal det være sju uker og sekstito uker.» (Daniel 9:25) Disse 69 ’ukene’ var symbolske og var på 7 år hver – til sammen 483 år. De begynte i år 455 fvt. og sluttet i år 29 evt. *

Messias – profeten som skulle være lik Moses, og ’ætten’ som man lenge ventet på – skulle altså komme i år 29 evt. Gjorde han virkelig det? Det skal vi nå se nærmere på.