Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 13

Ekte tro fører til evig lykke

Ekte tro fører til evig lykke

«DEN rettferdige – ved tro skal han leve», står det i De hellige skrifter. (Romerne 1:17) Disse ordene inneholder et spennende løfte som også gjelder deg. Hvordan det?

Etter at Jesus, Messias, hadde fullført det arbeidet han skulle gjøre på jorden, steg han opp til himmelen for å være hos Gud. Mens disiplene hans så på, «ble han løftet opp», og «en sky tok ham opp, bort fra deres øyne». (Apostlenes gjerninger 1:9) I himmelen utnevnte Gud ham til en mektig himmelsk Konge. I nær framtid skal Jesus, «Menneskesønnen», komme «i sin herlighet, og alle englene med ham», og «da skal han sette seg på sin herlige trone. Og alle nasjonene skal bli samlet framfor ham, og han skal skille menneskene fra hverandre, liksom en hyrde skiller sauene fra geitene». (Matteus 25:31, 32) Når skal dette skje?

De hellige skrifter forteller at det skulle komme en tidsperiode med store problemer verden over som skulle være tegnet på at det var like før Messias skulle dømme nasjonene. Da Jesus forklarte hva dette tegnet skulle bestå av, sa han blant annet: «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike; og det skal bli store jordskjelv og på det ene stedet etter det andre pest og matmangel; og det skal bli fryktelige ting å se.» – Lukas 21:7, 10, 11.

De problemene som er i verden i dag, viser at det er kort tid igjen før Messias skal dømme nasjonene

Vi kan tydelig se at det Jesus sa her, blir oppfylt i dag. Det betyr at Jesus snart skal komme for å tilintetgjøre de onde. Til slutt skal til og med Satan bli tilintetgjort! Hele jorden vil bli et paradis. Alle mennesker kommer til å leve i fred med hverandre og også med dyrene. «Ulven skal i sannhet bo en stund sammen med værlammet, og sammen med kjeet skal leoparden legge seg ned, og kalven og ungløven med manke og det velnærte dyret, alle sammen; og en liten gutt skal lede dem. De skal ikke volde noen skade og ikke ødelegge noe.» (Jesaja 11:6, 9) «Ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk.’ . . . Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp.» (Jesaja 33:24; 35:5) Og de døde vil bli oppreist til liv! «Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter», og «døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer». (Jesaja 25:8; Åpenbaringen 21:4) Da vil Guds opprinnelige hensikt med jorden bli gjennomført. For noen fantastiske framtidsutsikter!

Fortsett å vokse i troen

Hva slags mennesker er det Gud vil belønne med liv i paradiset? Mennesker med tro – ekte tro!

Husk at ekte tro er bygd på nøyaktig kunnskap fra Guds Ord. Fortsett derfor å lære Gud og Jesus bedre å kjenne!

Mennesker med ekte tro vil få leve evig i paradiset!

Ekte tro kommer til uttrykk ved rette gjerninger. Guds Ord sier: «Troen [er] død uten gjerninger.» (Jakob 2:26) Ved å gjøre det som er rett, reflekterer du Guds enestående egenskaper, for eksempel  når det gjelder makt, rettferdighet, visdom og kjærlighet. Fortsett å anstrenge deg for å utvikle disse egenskapene på en måte som gjør at du etterligner Gud!

Det at du gjør hva du kan for å ha ekte tro, er virkelig noe du får mye igjen for. Ja, det er nøkkelen til et lykkelig liv – både nå og i all evighet!