Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv

Denne brosjyren tar opp hvordan mennesker fra forskjellige land kan bli lykkelige ved å styrke troen sin.

Innledning

Millioner av mennesker har funnet gode svar på vanskelige spørsmål.

DEL 1

Bryr Gud seg om oss?

Verden i dag er full av problemer. Kanskje du også har bekymringer i hverdagen. Hvem kan hjelpe oss? Er det noen som bryr seg?

DEL 2

Hva er ekte tro?

Millioner av mennesker tror på Gud, men gjør med vilje gale ting. Så ekte tro må være mer enn bare det å tro at Gud finnes.

DEL 3

Praktiske råd som gjør livet bedre

De hellige skrifter inneholder kloke råd som kan hjelpe deg til å løse ekteskapsproblemer, styre temperamentet, slutte med rusmisbruk, overvinne rasefordommer, slutte å bruke vold, og andre ting.

DEL 4

Hvem er Gud?

Folk tilber mange guder, men De hellige skrifter lærer at det bare finnes én sann Gud.

DEL 5

Sett pris på Guds enestående egenskaper

De hellige skrifter forteller oss om Guds mange enestående egenskaper og hjelper oss til å bli kjent med ham.

DEL 6

Hva er Guds hensikt med jorden?

De hellige skrifter sier at Gud ikke skapte jorden «forgjeves, men formet den til å være bebodd». Men var det Guds hensikt at forholdene skulle være slik de er i dag?

DEL 7

Hva Gud lovte gjennom profetene

Velsignelser for alle jordens nasjoner!

DEL 8

Messias står fram

Skriftene forteller om hans liv og lære.

DEL 9

Lær av Messias, Lederen

Gud vet hva slags Leder vi virkelig trenger, og han valgte den aller beste til å være vår Leder.

DEL 10

Troens fiende blir avslørt

En engel blir en motstander av Gud.

DEL 11

Hvordan man viser ekte tro i vår tid

Jesus sa at mennesker som har ekte tro, vil frambringe «god frukt», eller gode egenskaper. Hva er noen av disse egenskapene?

DEL 12

Vis at du har ekte tro!

Hva kan du gjøre rent praktisk?

DEL 13

Ekte tro fører til evig lykke

Skriftene inneholder et spennende løfte som også gjelder deg.