Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Åndene har ikke levd og dødd på jorden

Åndene har ikke levd og dødd på jorden

Det finnes ånder! I de usynlige, åndelige sfærer finnes det både gode og onde ånder. Er disse åndene personer som har levd og dødd på jorden?

Nei, det er de ikke. Mennesker som dør, kommer ikke til en åndeverden, slik mange tror. Hvordan vet vi det? Det vet vi fordi Bibelen sier det. Bibelen er en sannhetens bok som kommer fra den eneste sanne Gud, som har navnet Jehova. Jehova har skapt menneskene. Han vet hva som skjer med dem når de dør. — Salme 83: 19, NW; 2. Timoteus 3: 16EN.

Adam var blitt til av jord og ble til jord igjen

Bibelen sier at Gud dannet Adam, det første menneske, «av jord fra marken». (1. Mosebok 2: 7) Gud satte mennesket i paradiset, Edens hage. Hvis Adam hadde holdt Jehovas lov, ville han ikke ha dødd; han ville fremdeles ha levd her på jorden. Men da Adam med fullt overlegg brøt Guds lov, sa Gud til ham: «Du vender tilbake til jorden; for av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli.» — 1. Mosebok 3: 19.

Hva innebærer dette? Ja, hvor var Adam før Jehova skapte ham av jord? Han var ikke noe sted. Han var ikke en ufødt ånd i himmelen. Han eksisterte ikke i det hele tatt. Da Jehova sa at Adam skulle ’vende tilbake til jorden’, mente han derfor at Adam skulle dø. Han gikk ikke over til åndeverdenen. Da Adam døde, ble han igjen livløs, ikke-eksisterende. Død er ikke-eksistens.

 Men hvordan forholder det seg med andre som har dødd? Er de også ikke-eksisterende? Bibelen svarer:

  • «Alle [både mennesker og dyr] går til det samme sted. Alle er kommet av jord og skal bli til jord igjen.» — Forkynneren 3: 20.

  • «De døde vet slett ingen ting.» — Forkynneren 9: 5.

  • «Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden.» — Forkynneren 9: 6.

  • «I dødsriket [Sjeol, NW; graven], som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.» — Forkynneren 9: 10.

  • «Han [mennesket] går tilbake til sin jord. På den dag opphører hans tanker.» — Salme 146: 4, NW.

Bare de levende kan gjøre disse tingene

Synes du det er vanskelig å godta disse skriftstedene? Tenk  da på følgende eksempel: I mange familier er det mannen som tjener penger til familiens underhold. Hvis mannen dør, blir det gjerne vanskelig for familien hans. I mange land kan resultatet bli at en slik familie ikke engang har nok penger til mat. Og mannens fiender begår kanskje overgrep mot de etterlatte. Spør nå deg selv: ’Hvis denne mannen lever og befinner seg i åndeverdenen, hvorfor sørger han ikke da fortsatt for sin familie? Hvorfor beskytter han ikke familien sin mot onde mennesker?’ Det er fordi disse skriftstedene er sanne. Mannen er død og ute av stand til å gjøre noe som helst. — Salme 115: 17.

De døde kan ikke hjelpe dem som sulter, eller beskytte noen mot overgrep

Betyr dette at de døde aldri vil få liv igjen? Nei, det gjør det ikke. Vi skal senere drøfte oppstandelsen. Men det betyr at døde mennesker ikke vet hva du gjør. De kan ikke se deg, høre deg eller snakke til deg. Du behøver ikke å frykte dem. De kan ikke hjelpe deg, og de kan ikke skade deg. — Forkynneren 9: 4; Jesaja 26: 14.