Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Demonene er mordere

Demonene er mordere

Satan og demonene har alltid vært grusomme og farlige. Satan drepte buskapen og tjenerne til den trofaste Job. Deretter drepte han Jobs ti barn ved å forårsake en «sterk storm» som ødela huset de var i. Satan slo deretter Job med «vonde byller fra hode til hæl». — Job 1: 7⁠—19; 2: 7.

På Jesu tid forårsaket demonene at noen mennesker ble stumme og blinde. (Matteus 9: 32, 33; 12: 22) De plaget en mann og fikk ham til å slå seg selv med steiner. (Markus 5: 5) De fikk også en gutt til å skrike og kastet ham over ende og «rev og slet i ham». — Lukas 9: 42.

Før i tiden forårsaket demonene at noen mennesker ble syke, og at andre fikk krampeanfall

Satan og demonene er like morderiske i vår tid som de alltid har vært. Deres onde virksomhet har faktisk tiltatt etter at de ble kastet ut av himmelen. Meldinger fra forskjellige steder rundt omkring i verden  vitner om deres grusomhet. De plager noen mennesker med sykdommer. Andre hjemsøker de om natten med den følge at de blir søvnløse eller får grufulle drømmer. Atter andre begår de seksuelle overgrep mot. Og noen driver de til vanvidd, til å begå drap eller til å begå selvmord.

I vår tid er demonene en direkte årsak til at noen mennesker begår voldshandlinger; andre blir plaget om natten og får grufulle drømmer

Lintina, en kvinne i Surinam, forteller at en demon eller ond ånd tok livet av 16 medlemmer av hennes familie, mens hun selv ble utsatt for fysisk og psykisk terror i 18 år. Hun hevder på bakgrunn av sine egne erfaringer at demonene nyter «å torturere sine motvillige offer til døde».

Men Jehova er i stand til å beskytte sine tjenere mot Satans angrep. — Ordspråkene 18: 10.