De dødes ånder — kan de hjelpe deg eller skade deg? Eksisterer de egentlig?

Hva er det Bibelen egentlig lærer om de døde? Kan de hjelpe deg? Kan de skade deg?

Innledning

Millioner av mennesker tror at de døde kommer til en åndeverden hvor de kan følge med i det som foregår på jorden, og gripe inn i folks liv. Er denne troen sann?

Åndene har ikke levd og dødd på jorden

Guds ord til det første mennesket, Adam, hjelper oss til å forstå hvilken tilstand de døde er i.

Det finnes millioner av åndeskapninger

I et syn fra Gud fikk Daniel se hundre millioner åndeskapninger.

Opprør i åndeverdenen

Noen engler blir onde – med forferdelige konsekvenser for menneskeheten.

Demonene er mordere

Beretninger i Bibelen og ting som har skjedd i vår tid, viser at de er både grusomme og farlige.

Demonene hevder med urette at de døde lever

Demonene har klart å villede mesteparten av menneskeheten, men Bibelen avslører deres bedrag.

Demonene hisser til opprør mot Gud

For å klare å gjøre det spiller de på en utspekulert måte på menneskers følelser.

Tjen Jehova, ikke Satan

Hva er det som viser at du har tatt et riktig valg?

En strålende framtid

Satan og demonene hans skal ikke få villede menneskene mye lenger. Jehova skal sørge for velsignelser for hele menneskeheten.

Den paradisiske jord

Hvordan vil forholdene bli etter at Jehova har opphevet virkningene av alt det onde Satan har gjort?