Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 13

Vis respekt for livet

Vis respekt for livet

1. Hvem har gitt oss livet?

JEHOVA «er den levende Gud». (Jeremia 10:10) Han er vår Skaper. Det er han som har gitt oss livet. Bibelen sier: «Du har skapt alt, og fordi det var din vilje, ble alt til, og derfor ble det skapt.» (Åpenbaringen 4:11) Ja, Jehova ville at vi skulle leve. Livet er en dyrebar gave fra ham. – Les Salme 36:9.

2. Hvordan kan vi få et virkelig lykkelig liv?

2 Jehova har skapt jorden slik at vi får det vi trenger for å holde oss i live, for eksempel mat og vann. Men han vil ikke at vi bare skal eksistere – han vil at vi skal glede oss over livet. (Apostlenes gjerninger 14:15–17; 17:28) For å få et virkelig lykkelig liv må vi følge Guds lover. – Jesaja 48:17, 18.

GUDS SYN PÅ LIVET

3. Hva gjorde Jehova da Kain hadde drept Abel?

3 Bibelen lærer oss at Jehova ser på vårt og andre menneskers liv som noe verdifullt. Tenk for eksempel på hva han gjorde da Kain – Adam og Evas eldste sønn – ble rasende på sin bror Abel. Jehova advarte Kain og sa at han trengte å få kontroll over sitt sinne. Men Kain hørte ikke på Jehova. Han ble så sint at han ‘gikk løs på sin bror Abel og drepte ham’. (1. Mosebok 4:3–8) Jehova straffet Kain for at han tok livet av Abel. (1. Mosebok 4:9–11) Så vi ser hvor farlig sinne og hat er. Det kan få oss til å bli voldelige eller hensynsløse. En slik person kan ikke få evig liv. (Les 1. Johannes  3:15.) Hvis vi ønsker å glede Jehova, må vi lære oss å elske alle mennesker. – 1. Johannes 3:11, 12.

4. Hva lærer et av De ti bud oss om hvordan Gud ser på livet?

4 Over 2000 år senere, da Jehova ga Moses De ti bud, viste han igjen at han så på livet som noe verdifullt. Et av budene var: «Du skal ikke myrde.» (5. Mosebok 5:17) Hvis noen drepte en annen med vilje, skulle han eller hun straffes med døden.

5. Hvordan ser Gud på abort?

5 Hvordan ser Gud på det å ta abort? I den loven Jehova ga israelittene, sa han at hvis noen skadet en gravid kvinne og barnet hennes døde på grunn av det, så skulle den personen bli straffet med døden. (Les 2. Mosebok 21:22, 23; Salme 127:3.) Dette viser at også livet til et ufødt barn er dyrebart for Jehova, og lærer oss at det er galt å ta abort. – Se sluttnote 28.

6, 7. Hvordan viser vi Jehova at vi ser på livet som noe verdifullt?

6 Hvordan kan vi vise Jehova at vi ser på vårt eget og andres liv som noe verdifullt? Ved å ikke gjøre noe som vil utsette vårt eller andres liv for fare. Vi vil for eksempel ikke bruke tobakk eller misbruke narkotika, siden det er skadelig og kan føre til at vi dør.

7 Fordi livet vårt og kroppen vår er gaver fra Gud, bør vi leve på den måten han ønsker, og vi bør ta godt vare på kroppen vår. Hvis vi ikke gjør det, blir vi urene i Guds øyne. (Romerne 6:19; 12:1; 2. Korinter 7:1) Vi kan ikke tjene Jehova, som har gitt oss livet, hvis vi ikke ser på livet som noe verdifullt. Vi bør derfor slutte med skadelige vaner. Det er sant at det kan være veldig vanskelig å gjøre det, men Jehova vil hjelpe oss hvis vi anstrenger oss fordi vi ser på livet som en dyrebar gave fra ham.

8. Hva vil vi gjøre for ikke å sette vårt eller andres liv i fare?

 8 Jehova vil at vi skal være sikkerhetsbevisste, slik at vi aldri setter vårt eller andres liv i fare. Vi vil derfor alltid kjøre på en forsvarlig måte når vi kjører bil, motorsykkel eller andre kjøretøyer. Og vi holder oss unna sport som er risikofylt eller voldelig. (Salme 11:5) Vi gjør dessuten vårt beste for å forebygge ulykker i hjemmet. Jehova befalte israelittene: «Når du bygger et nytt hus, skal du lage et rekkverk på taket, så du ikke fører blodskyld over huset ditt fordi noen faller ned fra det.» – 5. Mosebok 22:8.

9. Hvordan bør vi behandle dyr?

9 Også måten vi behandler dyr på, er viktig for Jehova. Han gir oss lov til å ta livet av dyr for å skaffe oss mat og klær, og han tillater at vi dreper et dyr hvis det truer livet vårt. (1. Mosebok 3:21; 9:3; 2. Mosebok 21:28) Men det er galt å mishandle dyr og å drepe dem bare for sportens skyld. – Ordspråkene 12:10.

LIVET OG BLODET ER HELLIG

10. Hvordan vet vi at blodet representerer livet?

10 Blodet er hellig i Jehovas øyne, for det representerer livet. Etter at Kain hadde drept Abel, sa Jehova til Kain: «Din brors blod roper til meg fra jorden.» (1. Mosebok 4:10) Abels blod representerte livet hans, og Jehova straffet Kain for at han hadde tatt livet av Abel. Etter vannflommen på Noahs tid viste Jehova igjen at blodet representerer livet. Han ga Noah og familien hans lov til å spise dyrekjøtt. Han sa: «Alle dyr som lever på jorden, kan dere spise. Akkurat som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alle disse.»  Men det var én ting Jehova sa at de ikke fikk spise: «Kjøtt som har blodet i seg, det vil si livet, skal dere ikke spise.» – 1. Mosebok 1:29; 9:3, 4.

11. Hvilken befaling angående blod ga Jehova nasjonen Israel?

11 Cirka 800 år etter at Jehova hadde sagt til Noah at han ikke fikk spise blod, ga Jehova nasjonen Israel den samme befalingen. Han sa til sitt folk: «Hvis en av israelittene eller en utlending som bor blant dere, er på jakt og fanger et vilt dyr eller en fugl som kan spises, skal han la blodet renne ut og dekke det med jord.» Og han tilføyde: «Dere må ikke spise blodet.» (3. Mosebok 17:13, 14) Så Jehova ville fortsatt at hans tjenere skulle se på blodet som noe hellig. De kunne spise kjøtt, men ikke blodet. Når de drepte et dyr for å få mat, måtte de la blodet renne ut på bakken.

12. Hvordan ser de sanne kristne på blod?

12 Noen år etter Jesu død møttes apostlene og de som var eldste i den kristne menigheten i Jerusalem, for å avgjøre hvilke deler av den loven som israelittene hadde fått, som også skulle gjelde for de kristne. (Les Apostlenes gjerninger 15:28, 29; 21:25.) Jehova hjalp dem til å forstå at blod fortsatt var noe dyrebart i hans øyne, og at de fortsatt måtte se på det som noe hellig. De første kristne skulle ikke spise eller drikke blod eller spise kjøtt som ikke var blitt ordentlig tappet for blod. Å gjøre det var like galt som å tilbe avguder og begå seksuell umoral. Helt siden da har sanne kristne nektet å spise og drikke blod. Jehova vil at også vi som lever i dag, skal se på blod som noe hellig.

13. Hvorfor tar ikke de kristne imot blodoverføring?

13 Betyr dette at de kristne også bør nekte å ta imot  blodoverføring? Ja, det gjør det. Jehova har gitt oss befaling om ikke å spise eller drikke blod. Hvis en lege sa at du ikke kunne drikke alkohol, ville du da tenke at det var greit å få alkohol ført direkte inn i blodårene? Naturligvis ikke. Forbudet mot å spise eller drikke blod innebærer på lignende måte at vi ikke vil føre blod inn i kroppen ved å ta imot blodoverføring. – Se sluttnote 29.

14, 15. Hvor viktig er det for de kristne å vise respekt for livet og å være lydige mot Jehova?

14 Men hva om en lege sier at vi kommer til å dø hvis vi ikke tar imot blodoverføring? Hver enkelt må selv bestemme om han eller hun skal rette seg etter Guds lov om blodet. De kristne har dyp respekt for livet, Guds gave, og vi vil se etter medisinske alternativer til blodoverføring, slik at vi kan fortsette å leve, men vi vil ikke ta imot blodoverføring.

15 Vi gjør det vi kan for å ta vare på livet, for vi har ikke lyst til å dø. Men fordi blodet representerer livet og er hellig for Jehova, vil vi ikke ta imot blodoverføring. Det er viktigere å være lydig mot Jehova enn å prøve å forlenge livet hvis det innebærer å være ulydig mot ham. Jesus sa: «Den som vil redde sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» (Matteus 16:25) Vi ønsker å være lydige mot Jehova, for vi elsker ham. Han vet hva som er best for oss, og vi ser på livet som noe dyrebart og hellig, slik Jehova gjør. – Hebreerne 11:6.

16. Hvorfor er Guds tjenere lydige mot ham?

16 Guds trofaste tjenere er fast bestemt på å holde hans lov om blodet. De vil ikke spise eller drikke  blod, og de vil ikke ta imot blod i forbindelse med medisinsk behandling. * Men de tar imot annen medisinsk behandling for å redde livet. De er overbevist om at Skaperen av livet og blodet vet hva som er best for dem. Tror du at han vet hva som er best for deg?

DEN ENESTE BRUKEN AV BLOD SOM JEHOVA HAR TILLATT

17. Hva var den eneste måten Jehova tillot israelittene å bruke blod på?

17 I den loven som Gud ga israelittene gjennom Moses, sa han: «En skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet så dere kan gjøre soning [det vil si, be om tilgivelse] for dere selv på alteret. Blodet gjør soning.» (3. Mosebok 17:11) Når israelittene hadde syndet, kunne de be Jehova om tilgivelse ved å ta med seg et dyr til templet for at presten skulle ofre det og stryke noe av blodet fra dyret på alteret. Dette var den eneste måten Jehova tillot israelittene å bruke blod på.

18. Hva er mulig for oss på grunn av Jesu offer?

18 Da Jesus var på jorden, avskaffet han loven om dyreofre ved å gi sitt liv, sitt blod, som et offer for at vi skulle kunne få tilgivelse for våre synder. (Matteus 20:28; Hebreerne 10:1) Jesu liv var så verdifullt at etter at Jehova hadde oppreist Jesus til liv i himmelen, kunne Jehova på grunnlag av Jesu offer gi alle mennesker mulighet til å leve evig. – Johannes 3:16; Hebreerne 9:11, 12; 1. Peter 1:18, 19.

Hvordan kan du vise respekt for livet og blodet?

19. Hva må vi gjøre for å være ‘rene for alles blod’?

 19 Vi er takknemlige mot Jehova for den fantastiske gaven som livet er. Og vi vil fortelle andre at hvis de tror på Jesus, kan de få leve evig. Fordi vi bryr oss om våre medmennesker, vil vi gjøre alt vi kan for å lære dem hvordan de kan få evig liv. (Esekiel 3:17–21) Når vi gjør det, kan vi i likhet med apostelen Paulus si: «Jeg er ren for alles blod, for jeg har fortalt dere alt om Guds hensikt og ikke holdt noe tilbake.» (Apostlenes gjerninger 20:26, 27) Ja, vi viser at vi har dyp respekt for livet og blodet, når vi forteller andre om Jehova og hvor verdifullt livet er i hans øyne.

^ avsn. 16 Du finner opplysninger om blodoverføring på sidene 92–94 i boken Bli i Guds kjærlighet, utgitt av Jehovas vitner.