Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 9

Er verdens ende nær?

Er verdens ende nær?

1. Hvor kan vi få vite noe om framtiden?

HAR du noen gang sett på nyhetene og tenkt: «Kan det bli verre nå?» Det skjer så mange forferdelige og tragiske ting at noen tenker at verdens ende må være nær. Er det tilfellet? Er det mulig å vite hva som kommer til å skje i framtiden? Ja. Selv om mennesker ikke kan forutse hva som vil skje, kan Jehova Gud det. I Bibelen forteller han oss om menneskenes og jordens framtid. – Jesaja 46:10; Jakob 4:14.

2, 3. Hva ville Jesu disipler vite, og hvordan svarte Jesus dem?

2 Når Bibelen snakker om verdens ende, siktes det ikke til enden for planeten jorden, men til slutten på alt det onde. Jesus lærte folk at Guds rike skulle styre over jorden. (Lukas 4:43) Disiplene hans ville vite når Guds rike skulle komme, så de spurte Jesus: «Når skal alt dette skje, og hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på verdensordningen?» (Matteus 24:3) Jesus fortalte dem ikke det nøyaktige tidspunktet, men sa hva som skulle skje like før verdens ende. Og det Jesus sa skulle skje, skjer nå!

3 I dette kapitlet skal vi se på hvorfor vi kan si at vi nå lever i tiden rett før verdens ende. Men først trenger vi å få vite om en krig som har vært i himmelen. Det kan hjelpe oss til å forstå hvorfor det er så mange problemer her på jorden.

 EN KRIG I HIMMELEN

4, 5. (a) Hva skjedde i himmelen kort tid etter at Jesus ble Konge? (b) Hva skulle skje på jorden etter at Satan hadde blitt kastet ned, ifølge Åpenbaringen 12:12?

4 I kapittel 8 lærte vi at Jesus ble Konge i himmelen i 1914. (Daniel 7:13, 14) I Åpenbaringen får vi vite hva som så skjedde: «Det brøt ut krig i himmelen: Mikael [det vil si Jesus] og hans engler kjempet mot dragen [Satan], og dragen og dens engler kjempet.» * Satan og hans demoner tapte krigen og ble kastet ned til jorden. Tenk deg for en glede de trofaste englene må ha følt! Men hva med menneskene på jorden? Bibelen sier at det ville bli en vanskelig tid for menneskene. Hvorfor? Fordi Djevelen er rasende, «for han vet at han har kort tid igjen». – Åpenbaringen 12:7, 9, 12.

5 Djevelen er så sint at han gjør alt han kan for å skape problemer for menneskene i den korte tiden han har igjen før Gud fjerner ham. La oss nå se på hva Jesus sa skulle skje på jorden i «de siste dager». – Se sluttnote 24.

DE SISTE DAGER

6, 7. Hvordan blir Jesu ord om krig og matmangel oppfylt i vår tid?

6 Krig. Jesus sa: «Nasjon skal gå til krig mot nasjon og rike mot rike.» (Matteus 24:7) En rapport fra forskningsorganisasjonen Worldwatch Institute viser at siden 1914 har mer enn 100 millioner mennesker blitt drept i krig. Det er flere enn i noen  annen tilsvarende periode i historien. Mer enn tre ganger så mange ble drept i krig i løpet av de 100 årene fra år 1900 til år 2000 som i de foregående 1900 årene. Tenk på all den elendigheten og smerten millioner av mennesker har opplevd på grunn av krig!

7 Sult. Jesus sa: «Det skal bli matmangel.» (Matteus 24:7) Selv om det blir produsert mer mat nå enn noen gang før, er det mange som ikke har nok å spise. Hvorfor? Fordi de ikke har nok penger til å kjøpe mat eller ikke har jord de kan dyrke. Mer enn en milliard mennesker har mindre enn én dollar å leve av hver dag. Verdens helseorganisasjon sier at underernæring og feilernæring er en hovedårsak til at det hvert år er millioner av barn som dør.

8, 9. Hva er det som viser at Jesu profetier om jordskjelv og sykdom har gått i oppfyllelse?

8 Jordskjelv. Jesus forutsa:  «Det skal bli store jordskjelv.» (Lukas 21:11) Det forventes nå mange kraftige jordskjelv hvert år. Siden år 1900 har over to millioner mennesker mistet livet på grunn av jordskjelv. Og til tross for teknologiske framskritt er det fortsatt mange som dør som følge av jordskjelv.

9 Sykdom. Jesus forutsa at det skulle komme «epidemier». (Lukas 21:11) Farlige sykdommer skulle spre seg raskt og ta livet av mange. Selv om medisinske framskritt har ført til at mange sykdommer kan kureres, er det fortsatt mange sykdommer som ikke kan det. Hvert år er det millioner av mennesker som dør av sykdom, for eksempel tuberkulose, malaria og kolera. Dessuten har det i løpet av de siste 40 årene blitt oppdaget over 30 nye sykdommer, og noen av dem finnes det ikke noen effektiv behandling for.

 HVORDAN MENNESKENE SKULLE VÆRE I DE SISTE DAGER

10. Hvordan blir 2. Timoteus 3:1–5 oppfylt i dag?

10 Bibelen sier i 2. Timoteus 3:1 at «i de siste dager skal det være kritiske tider som er vanskelige å mestre». I versene 2–5 beskriver den så hvordan mange mennesker kom til å være i denne tidsperioden. De skulle

  • være egoistiske

  • være glad i penger

  • være ulydige mot foreldre

  • være illojale

  • være uten kjærlighet til familien

  • mangle selvkontroll

  • være voldelige og aggressive

  • elske nytelser mer enn de elsker Gud

  • si at de elsker Gud, men ikke være lydige mot ham

11. Hva skal skje med de onde, ifølge Salme 92:7?

11 Synes du denne beskrivelsen passer på mange mennesker i dag? Overalt i verden er det mennesker som har slike dårlige egenskaper.  Men Gud skal snart gjøre noe med det. Han lover: «Når de onde skyter opp som ugress og alle som gjør urett, blomstrer, skal de bli utslettet for evig.» – Salme 92:7.

POSITIVE TING I DE SISTE DAGER

12, 13. Hva har Jehova lært sine tjenere i de siste dager?

12 Vi har sett at Bibelen har forutsagt at verden skulle være full av nød og lidelser i de siste dager. Men Bibelen sier at det også skulle skje positive ting.

«Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord.» – Matteus 24:14

13 Forståelse av Bibelen. Profeten Daniel skrev om de siste dager: «Den sanne kunnskap skal bli stor.» (Daniel 12:4) Gud skulle hjelpe sitt folk til å forstå Bibelen bedre enn noen gang før. Spesielt i tiden etter 1914 har Jehova gjort dette. Han har for eksempel lært oss hvor viktig hans navn er, og om hans hensikt med jorden, om gjenløsningen, om hva som skjer når vi dør, og om oppstandelsen. (Se sluttnotene 21 og 25.) Vi har lært at det bare er Guds rike som kan løse alle problemene våre. Vi har også lært hvordan vi kan ha et godt liv, og hvordan vi kan leve på en måte som gleder Gud. Men hva gjør de som tjener Gud, med det de har lært? En annen profeti gir oss svaret på det.

14. Hvor blir det gode budskap om Riket forkynt, og hvem forkynner det?

14 Et globalt forkynnelsesarbeid. Jesus sa i forbindelse med de siste dager: «Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord.» (Matteus 24:3, 14) Det gode budskap om Guds rike blir nå forkynt i 240 land og områder og på over 900 språk. Ja, over hele jorden hjelper Jehovas vitner fra ‘alle nasjoner og folk’ andre til å forstå hva Riket er, og hva det skal  gjøre for menneskene. (Åpenbaringen 7:9) Og de gjør det uten å ta betalt for det. Selv om de blir hatet og forfulgt, slik Jesus også forutsa, er det ingenting som kan stoppe forkynnelsesarbeidet. – Lukas 21:17.

HVA VIL DU GJØRE?

15. (a) Tror du at vi lever i de siste dager? (b) Hva vil de som er lydige mot Jehova, få oppleve, og hva vil skje med dem som ikke er det?

15 Tror du at vi lever i de siste dager? Mange bibelske profetier om de siste dager går i oppfyllelse nå. Snart kommer Jehova til å bestemme at det gode budskap ikke skal forkynnes lenger, og så skal «enden» komme. (Matteus 24:14) Hva er enden? Det er Harmageddon, da Gud skal fjerne alt det onde. Jehova skal bruke Jesus og hans mektige engler til å fjerne alle som ikke vil være lydige mot Ham og hans Sønn. (2. Tessaloniker 1:6–9) Etter det kommer ikke Satan og demonene til å villede menneskene. Og alle som ønsker å være lydige mot Gud, og som støtter hans rikes styre, vil få oppleve at alle Guds løfter blir oppfylt. – Åpenbaringen 20:1–3; 21:3–5.

16. Hva bør du gjøre, siden enden er så nær?

16 Denne verden, som Satan styrer, vil snart få sin ende. Så det er viktig at vi spør oss selv: «Hva må jeg gjøre?» Jehova vil at du skal lære så mye du kan, fra Bibelen. Ta bibelstudiet ditt alvorlig. (Johannes 17:3) Hver uke har Jehovas vitner møter hvor man får hjelp til å forstå Bibelen. Prøv å komme regelmessig på disse møtene. (Les Hebreerne 10:24, 25.) Hvis du blir klar over at du trenger å gjøre forandringer i livet, så ikke vær redd for å gjøre dem. Når du gjør nødvendige  forandringer, blir vennskapet ditt med Jehova sterkere. – Jakob 4:8.

17. Hvorfor vil de fleste mennesker bli overrasket når enden kommer?

17 Apostelen Paulus sa at ødeleggelsen av denne onde verden vil komme når folk flest ikke venter det, «som en tyv om natten». (1. Tessaloniker 5:2) Jesus forutsa at mange kom til å velge å ignorere bevisene for at vi lever i de siste dager. Han sa: «Akkurat som det var i Noahs dager, slik skal det være under Menneskesønnens nærvær [det vil si i de siste dager]. Menneskene i tiden før flommen spiste og drakk, og de giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken. De brydde seg ikke om det som skjedde, og så kom flommen og feide dem alle bort. Slik skal det være under Menneskesønnens nærvær.» – Matteus 24:37–39.

18. Hvilken advarsel kom Jesus med?

18 Jesus advarte oss mot å bli distrahert av «overdreven spising og drikking og livets bekymringer» for at enden ikke plutselig skal ramme oss «som en felle». Han sa at enden «skal komme over alle som bor på hele jorden». Så tilføyde han: «Hold dere derfor våkne, og be hele tiden inderlige bønner, så dere kan bli reddet fra alt dette som skal skje, og bli stående framfor Menneskesønnen.» (Lukas 21:34–36) Hvorfor er det så viktig å ta Jesu advarsel alvorlig? Fordi Satans verden snart kommer til å bli ødelagt. Det er bare de som er godkjent av Jehova og Jesus, som kommer til å overleve enden og leve evig i den nye verden. – Johannes 3:16; 2. Peter 3:13.

^ avsn. 4 Mikael er et annet navn på Jesus Kristus. Hvordan vi kan si dette, blir forklart i sluttnote 23.