Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 15

Hvordan identifisere den sanne religion

Hvordan identifisere den sanne religion

1. Hvem er den eneste som kan fortelle oss hva som er den sanne religion?

DE FLESTE religioner sier at de lærer sannheten om Gud. Men det kan ikke være tilfellet, for de ulike religionene lærer veldig forskjellige ting om hvem Gud er, og hvordan han skal tilbes. Hvordan kan vi vite hva som er den sanne religion? Jehova Gud er den eneste som kan fortelle oss det.

2. Hvordan kan vi vite hva som er den sanne religion?

2 Jehova har gitt oss Bibelen for å lære oss hva som er den sanne religion, og hva som er den rette måten å tilbe og tjene ham på. Det er derfor viktig å studere Bibelen. Når du gjør det, vil Jehova hjelpe deg til å se hvordan det han lærer deg, er til beste for deg, for han har stor omsorg for deg. – Jesaja 48:17.

3. Hva vil Gud at vi skal gjøre?

3 Noen sier at Gud godtar alle religioner, men det er ikke det Jesus har lært oss. Han sa: «Ikke alle som sier til meg: ‘Herre, Herre’, skal komme inn i himmelens rike, men bare de som gjør min himmelske Fars vilje.» Det betyr at vi må lære hva som er Guds vilje, og så gjøre den. Dette er en alvorlig sak, for Jesus sa at de som ikke gjør Guds vilje, «gjør det som er ondt». – Matteus 7:21–23.

4. Hva sa Jesus om det å gjøre Guds vilje?

4 Jesus gjorde oss oppmerksomme på at vi kommer  til å møte utfordringer når vi ønsker å gjøre Guds vilje. Han sa: «Gå inn gjennom den trange port. For vid er den porten og bred er den veien som fører til tilintetgjørelsen, og det er mange som velger den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og det er få som finner den.» (Matteus 7:13, 14) Den smale veien, den sanne religion, fører til evig liv. Den brede veien, falske religioner, fører til døden. Men Jehova vil ikke at noen skal dø. Han gir alle mulighet til å lære om ham. – 2. Peter 3:9.

HVORDAN VI KAN FINNE UT HVA SOM ER DEN SANNE RELIGION

5. Hvordan kan du finne ut hva som er den sanne religion?

5 Jesus sa at vi kan finne ut hva som er den sanne religion, ved å se på hva de som tilhører en religion, tror og gjør. Han sa: «Dere skal kjenne dem på deres frukter», det vil si på deres lære og oppførsel. Og han la til: «Hvert godt tre bærer god frukt.» (Matteus 7:16, 17) Dette betyr ikke at de som har den sanne religion, er perfekte. Men Guds tjenere prøver alltid å gjøre det som er rett. Vi skal nå se på noe av det Bibelen sier at de som tilhører den sanne religion, tror og gjør.

6, 7. Hvorfor må den sanne religion være basert på Bibelen? Hva lærer vi av Jesu eksempel?

6 De baserer sin lære på Bibelen. Bibelen sier: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til korrigering og til opplæring i det som er rett, så den som tjener Gud, kan være fullt ut kvalifisert, fullstendig utrustet til all god gjerning.» (2. Timoteus 3:16, 17) Apostelen Paulus skrev til de kristne: «Da dere hørte oss forkynne Guds ord, tok  dere ikke imot det som menneskers ord, men slik som det i virkeligheten er, som Guds ord.» (1. Tessaloniker 2:13) Den sanne religion er utelukkende basert på Guds Ord, Bibelen. Den er ikke basert på menneskers oppfatninger, på tradisjoner eller på noe annet.

7 Alt det Jesus lærte folk, var basert på Guds Ord. (Les Johannes 17:17.) Han siterte ofte fra Skriftene. (Matteus 4:4, 7, 10) De som tjener Gud på den rette måten i dag, følger Jesu eksempel og baserer sin lære fullt og helt på Bibelen.

8. Hva lærte Jesus oss om det å tilbe Jehova?

8 De tilber bare Jehova. Salme 83:18 står det: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» Jesus ville at folk skulle vite nøyaktig hvem den sanne Gud er, og han lærte folk Guds navn. (Les Johannes 17:6.) Jesus sa: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal tjene.» (Matteus 4:10) Guds tjenere må følge Jesu eksempel. De må bare tilbe Jehova, de må bruke hans navn, og de må lære andre hva Guds navn er, og hva han skal gjøre for menneskene.

9, 10. På hvilke måter viser de som har den sanne religion, at de elsker hverandre?

9 De viser hverandre ekte kjærlighet. Jesus lærte disiplene sine at de måtte elske hverandre. (Les Johannes 13:35.) De som tilhører den sanne religion, viser hverandre kjærlighet uansett nasjonalitet, kultur og økonomisk eller sosial status. Denne kjærligheten forener dem og gjør at de ser på hverandre som brødre og søstre. (Kolosserne 3:14) Så de som har den sanne religion, vil ikke gå i krig og drepe. Bibelen sier: «Slik kan  man tydelig se hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, lar seg ikke lede av Gud.» Og den legger til: «Vi skal elske hverandre og ikke være som Kain, som lot seg lede av den onde og drepte sin bror.» – 1. Johannes 3:10–12; 4:20, 21.

10 De som har den sanne religion, bruker tid, krefter og materielle midler på å hjelpe og oppmuntre hverandre. (Hebreerne 10:24, 25) De går inn for å «gjøre godt mot alle». – Galaterne 6:10.

11. Hvorfor må vi være lydige mot Jesus?

11 De tror at det bare er gjennom Jesus det er mulig å bli frelst. Bibelen sier: «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes gjerninger 4:12) I kapittel 5 i denne boken lærte vi at Jehova sendte Jesus til jorden for at han skulle gi livet sitt som en løsepenge for lydige mennesker. (Matteus 20:28) Jehova har valgt Jesus til å herske som Konge over jorden. Bibelen sier derfor at vi må være lydige mot Jesus hvis vi vil leve evig. – Les Johannes 3:36.

12. Hvorfor deltar ikke de som har den sanne religion, i politikk?

12 De deltar ikke i politikk. Jesus blandet seg ikke opp i politikk. Da han sto for retten, sa han til den romerske herskeren Pilatus: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» (Les Johannes 18:36.) I likhet med Jesus må de som tjener Gud i dag, være lojale mot Guds himmelske rike. Derfor blander de seg ikke opp i politiske saker, uansett hvor de bor. Men Bibelen sier at de skal «underordne seg myndighetene». (Romerne 13:1) Så de holder lovene i det landet de bor i.  Men når landets lover kommer i konflikt med Guds lover, etterligner de apostlene, som sa: «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.» – Apostlenes gjerninger 5:29; Markus 12:17.

13. Hva forkynner de som har den sanne religion, om Guds rike?

13 De tror at Guds rike er den eneste løsningen på verdens problemer. Jesus sa at «det gode budskap om Riket» skulle bli forkynt over hele jorden. (Les Matteus 24:14.) Ingen menneskelig regjering kan gjøre det som Guds rike skal gjøre for menneskene. (Salme 146:3) Jesus lærte oss å be om Guds rike da han sa: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.» (Matteus 6:10) Bibelen forteller at Guds rike skal fjerne alle menneskelige regjeringer, og at «det alene skal bestå for evig». – Daniel 2:44.

14. Hvem mener du har den sanne religion?

14 Tenk over de punktene vi har sett på nå, og spør deg selv: Hvem er det som baserer sin lære på Bibelen og forteller andre om Guds navn? Hvem viser hverandre ekte kjærlighet og tror at Gud har sendt Jesus for å frelse menneskene? Hvem deltar ikke i politikk? Hvem forkynner at det bare er Guds rike som kan løse menneskenes problemer? Det er bare Jehovas vitner som gjør alt dette. – Jesaja 43:10–12.

HVA VIL DU GJØRE?

15. Hva må vi gjøre hvis vi vil at Gud skal godkjenne vår tilbedelse?

15 Det er ikke nok å bare tro at Gud finnes. Til og med demonene tror at Gud finnes, men de er ikke lydige mot ham. (Jakob 2:19) Hvis vi vil at Gud skal godkjenne vår tilbedelse, holder det ikke at vi bare tror at han er til, vi må også gjøre det han sier.

16. Hvorfor må vi ta avstand fra falsk religion?

 16 For at Gud skal godkjenne vår tilbedelse, må vi også ta avstand fra falsk religion. Profeten Jesaja skrev: «Ikke rør noe urent! Dra bort derfra, hold dere rene.» (Jesaja 52:11; 2. Korinter 6:17) Jehova betrakter falsk religion som noe urent. Vi må derfor holde oss borte fra alt som har med falsk religion å gjøre.

17, 18. Hva er «Babylon den store»? Hvorfor er det viktig at man ikke nøler med å bryte forbindelsen med falsk religion?

17 Hva er falsk religion? Det er alle religioner som har en lære som er i strid med Guds Ord. Bibelen omtaler all falsk religion som «Babylon den store». (Åpenbaringen 17:5) Hvorfor? Etter vannflommen på Noahs tid oppsto det mange falske religiøse læresetninger i byen Babylon. Disse falske læresetningene spredte seg over hele verden. De som bodde i Babylon, tilba for eksempel grupper av tre guder. Og i dag er det mange religioner som lærer at Gud er en treenighet, men Bibelen viser tydelig at det bare finnes én sann Gud, Jehova, og at Jesus er hans Sønn. (Johannes 17:3) Babylonerne trodde også at menneskene har en udødelig sjel som lever videre etter at kroppen er død, og at sjelen kan bli pint i et helvete. Men dette er ikke sant. – Se sluttnotene 14, 17, og 18.

18 Gud har forutsagt at all falsk religion snart vil bli fjernet. (Åpenbaringen 18:8) Kan du se hvorfor det er viktig at du bryter forbindelsen med falsk religion? Jehova Gud vil at du skal gjøre det før det er for sent. – Åpenbaringen 18:4.

Ved å tjene Jehova sammen med hans folk vil du bli en del av en verdensomfattende familie

19. Hvordan vil Jehova ta seg av deg når du bestemmer deg for å tjene ham?

19 Når du bestemmer deg for å bryte forbindelsen  med falsk religion og å tjene Jehova, kan det være at noen av vennene dine eller noen i familien din ikke forstår valget ditt og til og med gjør livet vanskelig for deg. Men Jehova vil ikke svikte deg. Du vil bli en del av en verdensomfattende familie som består av millioner av mennesker som virkelig elsker hverandre, og du vil ha håp om å leve evig i Guds nye verden. (Markus 10:28–30) Kanskje noen av dem som nå er imot valget ditt om å tjene Jehova, en dag bestemmer seg for at de også vil studere Bibelen.

20. Hvorfor er det viktig å tilbe Gud på den rette måten?

20 Om kort tid skal Gud fjerne alt det onde, og hans rike skal styre over hele jorden. (2. Peter 3:9, 13) Tenk så fantastisk det blir! Da kommer alle til å tilbe Jehova – alle vil tilhøre den sanne religion. Så det er viktig at du nå tar de skrittene som er nødvendige for å tilbe og tjene Gud på den rette måten.