Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 4

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?

1, 2. (a) Kan man si at man virkelig kjenner en person, hvis man bare vet hva han heter? (b) Hvilke forskjellige oppfatninger finnes det om Jesus?

DET finnes mange berømte mennesker i verden. Navnet deres er godt kjent. Men bare det at man vet navnet på en person, betyr ikke at man kjenner ham godt og vet hvordan han egentlig er.

2 De fleste har hørt om Jesus Kristus, selv om det er omkring 2000 år siden han levde på jorden. Men det er mange som ikke vet hvem Jesus egentlig var. Noen sier at han bare var et godt menneske, noen sier at han var en profet, og noen tror at han er Gud. Hva mener du? – Se sluttnote 12.

3. Hvorfor er det viktig at du kjenner Jehova Gud og Jesus Kristus?

3 Det er viktig at du vet sannheten om Jesus. Hvorfor? Bibelen sier: «Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17:3) Ja, hvis du kjenner sannheten om Jehova og Jesus, kan du få leve evig på en paradisisk jord. (Johannes 14:6) En annen grunn til at du bør kjenne Jesus, er at han er vårt beste forbilde når det gjelder hvordan vi bør leve, og hvordan vi bør behandle andre. (Johannes 13:34, 35) I kapittel 1 lærte vi sannheten om Gud. Nå skal vi se hva Bibelen lærer oss om Jesus.

 «VI HAR FUNNET MESSIAS»

4. Hva betyr titlene «Messias» og «Kristus»?

4 Mange år før Jesus ble født, lovte Jehova i Bibelen at han skulle sende en som skulle være Messias, eller Kristus. Tittelen «Messias» kommer fra et hebraisk ord, og tittelen «Kristus» kommer fra et gresk ord. Begge disse titlene betyr «den salvede». Bibelen bruker disse titlene om Jesus fordi Gud har salvet ham, det vil si utvalgt ham, til å utføre en viktig oppgave og ha en spesiell stilling. Messias skal sørge for at alle Guds løfter blir oppfylt. Han kan også hjelpe deg allerede nå.

5. Hva var Jesu disipler overbevist om?

5 På Jesu tid var det mange som lurte på hvem som skulle være den lovte Messias. Men Jesu disipler var overbevist om at det var Jesus som var det. (Johannes 1:41) Simon Peter sa for eksempel til Jesus: «Du er Kristus.» (Matteus 16:16) Hvordan kan vi være sikre på at Jesus er Messias?

6. Hvordan har Jehova hjulpet oppriktige mennesker til å identifisere Messias?

6 Lenge før Jesus ble født, skrev Guds profeter ned mange detaljerte opplysninger som skulle hjelpe folk til å forstå hvem som var Messias. Hvordan kunne det være til hjelp? Tenk deg at du ble bedt om å hente en person du aldri har truffet før, på en travel bussterminal. Hvis noen ga deg en god beskrivelse av personen, ville du klare å finne ham. Jehova har på lignende måte kommet med en beskrivelse av Messias – han brukte profetene sine til å fortelle hva Messias skulle gjøre, og hva som skulle skje med ham. Det  at alle disse profetiene ble oppfylt på Jesus, hjelper oppriktige mennesker til å forstå at han er Messias.

7. Nevn to profetier om Messias som ble oppfylt på Jesus.

7 Her er to av disse profetiene: Over 700 år før Jesus ble født, forutsa Mika at Messias skulle bli født i den lille byen Betlehem. (Mika 5:2) Det var nettopp der Jesus ble født! (Matteus 2:1, 3–9) Og Daniel profeterte at Messias skulle stå fram i år 29 evt. (Daniel 9:25) Også dette gikk i oppfyllelse. (Se sluttnote 13.) Dette er bare to av de mange profetiene som tydelig viser at Jesus er den lovte Messias. – Se sluttnote 5.

Da Jesus ble døpt, ble han Messias, eller Kristus

8, 9. Hva skjedde da Jesus ble døpt, og hvordan viser det at han er Messias?

8 Jehova har gjort det helt klart at Jesus er Messias. Han lovte å gi døperen Johannes et tegn som skulle gjøre det mulig for ham å vite hvem som var Messias. Johannes så dette tegnet da han døpte Jesus i Jordan-elven i år 29 evt. Bibelen forteller hva som skjedde: «Etter at Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet. Da ble himmelen åpnet, og Johannes så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham. Og en røst fra himmelen sa: ‘Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent.’» (Matteus 3:16, 17) Da Johannes så og hørte dette, forsto han at Jesus var Messias. (Johannes 1:32–34) Den dagen, da Jehova lot sin ånd komme over Jesus, ble Jesus Messias.  Han var den som Gud hadde utvalgt til å være Leder og Konge. – Jesaja 55:4.

9 Bibelske profetier, Jehovas egne ord og det tegnet Jehova ga da Jesus ble døpt, beviser at Jesus er Messias. Men hvor kom Jesus fra opprinnelig, og hvordan var han som person? La oss se hva Bibelen sier.

 HVOR KOM JESUS FRA?

10. Hva sier Bibelen om Jesu liv før han kom til jorden?

10 Bibelen lærer oss at Jesus hadde levd i himmelen i lang tid før han kom til jorden. Mika sa at Messias hadde «sin opprinnelse i gammel tid, i en fjern fortids dager». (Mika 5:2) Jesus selv sa mange ganger at han hadde levd i himmelen før han ble født som menneske. (Les Johannes 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Allerede før Jesus kom til jorden, hadde han et helt spesielt forhold til Jehova.

11. Hvorfor elsker Jehova Jesus veldig høyt?

11 Jehova elsker Jesus veldig høyt. Hvorfor? Fordi Jehova skapte ham før alt annet og alle andre. Jesus blir derfor omtalt som «den førstefødte av alt som er skapt». * (Kolosserne 1:15) En annen grunn til at Jehova er veldig glad i Jesus, er at Jesus er den eneste som Jehova har skapt alene. Det er derfor han blir kalt hans «enbårne Sønn». (Johannes 3:16) Jesus er dessuten den eneste Jehova brukte da Han skapte alt annet. (Kolosserne 1:16) Og det er bare Jesus som er «Ordet». Han blir kalt dette fordi Jehova brukte ham til å gi engler og mennesker budskaper og instrukser. – Johannes 1:14.

12. Hvordan vet vi at Jesus og Gud ikke er samme person?

12 Noen tror at Jesus og Gud er samme person. Men det er ikke det Bibelen sier. Den sier at Jesus ble skapt, noe som betyr at han hadde en begynnelse. Men Jehova, som har skapt alt, har ingen begynnelse.  (Salme 90:2) Jesus, Guds Sønn, har aldri prøvd å bli Gud. Han har ikke engang tenkt tanken. Bibelen sier rett ut at Gud, Jesu Far, er større enn Sønnen. (Les Johannes 14:28; 1. Korinter 11:3.) Det er bare Jehova som er «Gud Den Allmektige». (1. Mosebok 17:1) Han er den største og mektigste i universet. – Se sluttnote 14.

13. Hvorfor sier Bibelen at Jesus er «bildet av den usynlige Gud»?

13 Jehova og hans Sønn, Jesus, samarbeidet nært i milliarder av år før himmelen og jorden ble skapt. De må ha hatt et veldig nært forhold til hverandre! (Johannes 3:35; 14:31) Jesus etterlignet sin Fars egenskaper så godt at Bibelen omtaler ham som «bildet av den usynlige Gud». – Kolosserne 1:15.

14. Hvordan kunne Jehovas Sønn bli født som et menneske?

14 Jehovas kjære Sønn var villig til å forlate himmelen og bli født på jorden som et menneske. Hvordan var det mulig? Ved et mirakel overførte Jehova sin Sønns liv fra himmelen til livmoren til en jomfru som het Maria. Dette gjorde at Jesus ikke trengte å ha en menneskelig far for å bli født. Maria fødte derfor en fullkommen sønn, og hun ga ham navnet Jesus. – Lukas 1:30–35.

HVORDAN VAR JESUS SOM PERSON?

15. Hvordan kan du bli bedre kjent med Jehova?

15 Du kan lære mye om Jesus, livet hans og egenskapene hans ved å lese bøkene Matteus, Markus, Lukas og Johannes i Bibelen. Disse bøkene blir kalt evangeliene. Fordi Jesus er så lik sin Far, vil det du leser i evangeliene, også hjelpe deg til å bli bedre kjent  med Jehova. Jesus sa: «Den som har sett meg, har også sett min Far.» – Johannes 14:9.

16. Hva lærte Jesus andre? Hvor kom det Jesus lærte andre, fra?

16 Mange kalte Jesus «Lærer». (Johannes 1:38; 13:13) Noe av det viktigste han lærte andre, var «det gode budskap om Riket». (Matteus 4:23) Hva er dette riket? Det er Guds regjering, som skal styre over hele jorden fra himmelen og sørge for at mennesker som er lydige mot Gud, får mange velsignelser. Alt Jesus lærte andre, kom fra Jehova. Jesus sa: «Det jeg lærer folk, kommer ikke fra meg, men fra ham som har sendt meg.» (Johannes 7:16) Jesus visste at Jehova vil at folk skal få høre det gode budskap om at Guds rike skal herske over jorden.

17. Hvor underviste Jesus? Hvorfor brukte han så mye tid og krefter på å undervise andre?

17 Hvor underviste Jesus? Overalt hvor det var folk. Han underviste på landsbygda, i byer, i landsbyer, på torg, i synagoger, i templet og hjemme hos folk. Han forventet ikke at folk skulle komme til ham. Han gikk til dem. (Markus 6:56; Lukas 19:5, 6) Jesus brukte mye tid og krefter på å undervise folk. Hvorfor? Fordi det var det Gud ville at han skulle gjøre, og han ønsket alltid å være lydig mot sin Far. (Johannes 8:28, 29) En annen grunn til at Jesus forkynte, var at han hadde medfølelse med folk. (Les Matteus 9:35, 36.) Han så at de religiøse lederne ikke lærte folk sannheten om Gud og hans rike. Så han ville hjelpe så mange som mulig til å høre det gode budskap.

18. Hvilke av Jesu egenskaper liker du best?

18 Jesus var glad i mennesker og brydde seg om  dem. Han var vennlig og snill og lett å snakke med. Også barn likte å være sammen med ham. (Markus 10:13–16) Jesus var alltid rettferdig. Han hatet uærlighet og urettferdighet. (Matteus 21:12, 13) Jesus behandlet alltid kvinner med respekt og verdighet, selv om han levde i et samfunn der kvinner ikke hadde så mange rettigheter og vanligvis ble behandlet med liten respekt. (Johannes 4:9, 27) Jesus viste også ekte ydmykhet. En gang vasket han for eksempel føttene til apostlene, en oppgave som vanligvis ble utført av en tjener. – Johannes 13:2–5, 12–17.

Jesus forkynte overalt hvor det var folk

19. Nevn et eksempel som viser at Jesus forsto hva folk virkelig trengte, og at han ønsket å hjelpe dem.

19 Jesus forsto hva folk virkelig trengte, og han ønsket å hjelpe dem. Han viste dette tydelig når han brukte Guds kraft til å helbrede folk ved hjelp av mirakler. (Matteus 14:14) En gang kom en spedalsk mann bort til Jesus og sa: «Hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus syntes inderlig synd på denne mannen, som hadde det så vondt, og han ønsket å hjelpe ham. Så han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa til ham: «Det vil jeg! Bli ren.» Og den syke mannen ble helbredet! (Markus 1:40–42) Kan du forestille deg hva mannen må ha følt?

ALLTID TROFAST MOT SIN FAR

20, 21. Hvorfor er Jesus vårt beste eksempel når det gjelder å være lydig mot Gud?

20 Jesus er vårt beste eksempel når det gjelder å være lydig mot Gud. Uansett hva som skjedde, og hva fiendene hans gjorde mot ham, var han trofast mot sin Far. Han syndet ikke da Satan prøvde å friste ham.  (Matteus 4:1–11) Noen i Jesu familie trodde ikke at han var Messias, og sa at han var «blitt gal», men Jesus fortsatte å gjøre det arbeidet Gud hadde gitt ham. (Markus 3:21) Når fiendene hans behandlet ham dårlig, prøvde han aldri å gjøre dem noe vondt, men fortsatte å være trofast mot Gud. – 1. Peter 2:21–23.

21 Selv da Jesus led en grusom og smertefull død, var han trofast mot Jehova. (Les Filipperne 2:8.) Tenk over alt det han måtte gjennomgå det siste døgnet før han døde. Han ble arrestert, falske vitner anklaget ham for blasfemi, urettferdige dommere dømte ham til døden, en hissig folkemengde gjorde narr av ham, og soldater torturerte ham og naglet ham til  en pæl. I øyeblikket før han døde, sa han: «Det er fullført!» (Johannes 19:30) Den tredje dagen etter at Jesus døde, oppreiste Jehova ham til liv igjen, som en ånd. (1. Peter 3:18) Noen uker senere vendte Jesus tilbake til himmelen. Der satte han seg «ved Guds høyre hånd» og ventet på at Gud skulle gjøre ham til Konge. – Hebreerne 10:12, 13.

22. Hva er mulig for oss fordi Jesus var trofast mot sin Far?

22 Fordi Jesus var trofast mot sin Far, har mennesker mulighet til å få leve evig i et paradis på jorden, slik Jehova opprinnelig hadde tenkt. Det neste kapitlet tar for seg hvordan Jesu død gjør det mulig for oss å få evig liv.

^ avsn. 11 Jehova blir kalt Far fordi han er Skaperen. (Jesaja 64:8) Jesus blir kalt Guds Sønn fordi Jehova skapte ham. Engler og mennesket Adam blir også kalt Guds sønner. – Job 1:6; Lukas 3:38.