Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 10

Sannheten om englene

Sannheten om englene

1. Hvorfor bør vi være interessert i å lære om englene?

JEHOVA vil at vi skal vite hvem familien hans er. Englene er en del av Guds familie. I Bibelen blir de kalt «Guds sønner». (Job 38:7) Hva gjør englene? Hvordan hjalp de folk i fortiden? Og kan de hjelpe oss nå? – Se sluttnote 8.

2. Hvor kommer englene fra, og hvor mange engler finnes det?

2 La oss først finne ut hvor englene kommer fra. Kolosserne 1:16 sier at etter at Jehova hadde skapt Jesus, «ble alt annet i himmelen og på jorden skapt». Det innbefatter englene. Ifølge Bibelen finnes det flere hundre millioner engler. – Salme 103:20; Åpenbaringen 5:11.

3. Hva får vi vite om englene i Job 38:4–7?

3 Bibelen viser at Jehova skapte englene før han skapte jorden. Hva følte englene da jorden ble skapt? I Jobs bok står det at de ble jublende glade. De var en forent familie som tjente Jehova sammen. – Job 38:4–7.

ENGLER HJELPER GUDS TJENERE

4. Hvordan vet vi at englene er interessert i menneskene?

4 Englene har alltid vært interessert i menneskene og i Jehovas hensikt med jorden og menneskene. (Ordspråkene 8:30, 31; 1. Peter 1:11, 12) Det må ha vært veldig vondt for dem å se at Adam og Eva gjorde opprør. Og det må være enda vondere for dem å se at  de fleste mennesker i dag er ulydige mot Jehova. Men når noen angrer og velger å tjene Gud, gleder englene seg over det. (Lukas 15:10) Englene er veldig interessert i dem som tjener Gud. Jehova bruker engler for å hjelpe og beskytte sine tjenere på jorden. (Hebreerne 1:7, 14) La oss se på noen eksempler på dette.

«Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap.» – Daniel 6:22

5. Hvordan hjalp engler Guds tjenere i fortiden?

 5 Da byene Sodoma og Gomorra skulle ødelegges, sendte Jehova to engler for at de skulle hjelpe Lot og familien hans med å komme seg i sikkerhet. (1. Mosebok 19:15, 16) Mange hundre år senere ble profeten Daniel kastet i en løvehule, men løvene skadet ham ikke, for «Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap». (Daniel 6:22) En annen gang sendte Jehova en engel for å befri apostelen Peter fra fengsel. (Apostlenes gjerninger 12:6–11) Engler hjalp også Jesus da han var på jorden. Bibelen sier for eksempel at etter at Jesus ble døpt, kom «englene [og] støttet og hjalp ham». (Markus 1:13) Og natten før Jesus ble henrettet, var det en engel som «styrket ham». – Lukas 22:43.

6. (a) Hvordan vet vi at engler hjelper Guds tjenere i dag? (b) Hvilke spørsmål skal vi nå få svar på?

6 I vår tid viser ikke engler seg for mennesker. Men Gud bruker fortsatt engler for å hjelpe sine tjenere. Bibelen sier: «Jehovas engel slår leir rundt dem som frykter Gud, og han redder dem.» (Salme 34:7) Hvorfor trenger vi beskyttelse? Fordi vi har mektige fiender som vil skade oss. Hvem er de? Og hvordan prøver de å skade oss? For å få svar på disse spørsmålene skal vi se på hva som skjedde kort tid etter at Adam og Eva ble skapt.

VÅRE USYNLIGE FIENDER

7. Hva har mange gjort fordi Satan har lurt dem?

7 I kapittel 3 lærte vi at en engel gjorde opprør mot Gud og ville herske over andre. Bibelen kaller ham Satan Djevelen. (Åpenbaringen 12:9) Satan ville også at andre skulle gjøre opprør mot Gud. Han klarte å lure Eva, og siden den gang har han bedratt de fleste  mennesker. Men noen har fortsatt å være trofaste mot Jehova. Noen av de trofaste i bibelsk tid var Abel, Enok og Noah. – Hebreerne 11:4, 5, 7.

8. (a) Hvordan ble noen engler demoner? (b) Hva gjorde demonene for å overleve vannflommen?

8 På Noahs tid gjorde noen engler opprør og forlot sitt hjem i himmelen for å leve som mennesker på jorden. Hvorfor gjorde de det? Bibelen sier at de ville gifte seg med kvinner. (Les 1. Mosebok 6:2.) Men det var galt av dem å gjøre det. (Judas 6) I likhet med disse onde englene fikk de fleste menneskene på den tiden lav moral og ble voldelige. Jehova bestemte seg for å utslette de onde menneskene ved å sende en verdensomfattende vannflom. Men han reddet sine trofaste tjenere. (1. Mosebok 7:17, 23) Hva med de onde englene? For å overleve vendte de tilbake til himmelen. Bibelen kaller de onde englene demoner. De valgte å bli med på Satans opprør, og han ble deres hersker. – Matteus 9:34.

9. (a) Hva skjedde med demonene da de vendte tilbake til himmelen? (b) Hva skal vi se på nå?

9 Siden demonene var opprørere, lot ikke Jehova dem tilhøre hans familie lenger. (2. Peter 2:4) Demonene kan ikke gjøre seg om til mennesker mer, men fortsatt «villeder [de] hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12:9; 1. Johannes 5:19) Vi skal nå se på hva de gjør for å villede så mange. – Les 2. Korinter 2:11.

HVORDAN DEMONENE LURER FOLK

10. Hvordan lurer demonene folk?

10 Demonene lurer folk på mange måter. Når folk prøver å komme i kontakt med det overnaturlige, enten direkte eller gjennom en annen, for eksempel et spiritistisk medium, har de egentlig med demonene å  gjøre. Men Bibelen sier at vi må holde oss langt unna alt som har med demonene og okkultisme å gjøre. (Galaterne 5:19–21) Hvorfor? Fordi akkurat som en jeger kan bruke en felle for å fange dyr, har demonene sine metoder for å fange og få kontroll over mennesker. – Se sluttnote 26.

11. Hva er spådomskunst, og hvorfor må vi holde oss unna det?

11 En av de metodene demonene bruker for å lure folk, er spådomskunst. Spådomskunst er bruk av overnaturlige krefter for å prøve å få vite noe om framtiden eller om det ukjente. Noen former for spådomskunst er astrologi (deriblant bruk av horoskoper) og det å se etter tegn og varsler, lese tarotkort, bruke ouijabrett, bruke krystallkule og spå i hånden. Mange tror at det er helt ufarlig å holde på med slike ting, men det er det ikke. Det er veldig farlig. Bibelen viser at det foregår et samarbeid mellom demoner og dem som driver med spådomskunst. I Apostlenes gjerninger 16:16–18 fortelles det for eksempel om «en spådomsdemon» som satte en jente i stand til å spå. Paulus drev demonen ut av henne, og da mistet hun evnen til å forutsi framtiden.

12. (a) Hvorfor er det farlig å prøve å kommunisere med de døde? (b) Hvorfor lar Guds tjenere være å følge visse begravelsesskikker og sørgeskikker?

12 Noe annet demonene gjør for å lure folk, er å prøve å få dem til å tro at det er mulig å snakke med de døde. De vil at vi skal tro at mennesker som dør, egentlig lever videre et annet sted og kan kommunisere med oss og skade eller hjelpe oss. Det kan for eksempel være at en som har mistet en venn eller slektning i døden, går til et spiritistisk medium som sier at han eller hun kan snakke med de døde. Det kan være at  mediet forteller noe interessant om den døde vennen eller slektningen og til og med etterligner stemmen til den som er død. (1. Samuelsbok 28:3–19) I en slik situasjon tror man kanskje at man har kontakt med den døde, men i virkeligheten har man kontakt med demoner. Det er også mange begravelsesskikker og sørgeskikker som er basert på troen på at de døde lever videre et annet sted, og som er knyttet til okkultisme. Når kristne nekter å følge slike skikker, opplever de kanskje at familien deres eller lokalsamfunnet kritiserer dem, håner dem eller ikke vil ha noe med dem å gjøre. Men Bibelen sier at de døde ikke lever videre et annet sted. Det er umulig å kommunisere med dem, og de kan verken skade oss eller hjelpe oss. (Salme 115:17) Vær veldig forsiktig. Prøv aldri å kommunisere med de døde eller med demonene, og hold deg unna skikker som har med det okkulte å gjøre. – Les 5. Mosebok 18:10, 11; Jesaja 8:19.

13. Hva har mange som før var redde for demonene, klart å gjøre?

13 Demonene prøver ikke bare å lure folk, men også å skremme dem. I dag vet Satan og demonene at de bare har «kort tid igjen» før Gud fjerner dem fra jorden, så de er mer voldelige og aggressive enn noen gang før. (Åpenbaringen 12:12, 17) Men tusenvis av mennesker som før levde i redsel for demonene, gjør ikke det lenger. Hvordan klarte de å bli kvitt denne redselen?

STÅ IMOT DEMONENE

14. Hvordan kan vi bryte kontakten med demonene, slik de kristne i Efesos gjorde?

14 Bibelen lærer oss hvordan vi kan stå imot demonene, og hvordan vi kan bryte kontakten med dem.  Den forteller for eksempel om noen i byen Efesos i det første århundre som drev med okkultisme før de ble kristne. Hvordan klarte de å bryte kontakten med demonene? Bibelen sier: «Ganske mange av dem som hadde drevet med magiske kunster, samlet sammen bøkene sine og brente dem opp mens alle så på.» (Apostlenes gjerninger 19:19) Fordi de ønsket å være kristne, ødela de alle bøkene de hadde om magi. Det er nødvendig å gjøre noe lignende i dag. Alle som vil tjene Jehova, må kvitte seg med alt som kan knyttes til demoner. Det inkluderer horoskoper og bøker, blader, filmer, musikk, spill og plakater som får magi, demoner eller det overnaturlige til å virke som noe ufarlig eller spennende. Det innbefatter også amuletter og andre ting som folk går med for å beskytte seg mot det onde. – 1. Korinter 10:21.

15. Hva mer må vi gjøre for å stå imot Satan og demonene?

15 Noen år etter at de kristne i Efesos hadde ødelagt bøkene sine om magi, skrev Paulus at de fortsatt hadde en «kamp» mot «de onde åndemaktene». (Efeserne 6:12) Ja, selv om de hadde brent bøkene sine, prøvde demonene fortsatt å skade dem. Så hva mer måtte de gjøre? Paulus sa til dem: «Ta ... opp troens store skjold. Med det vil dere kunne slokke alle de brennende pilene fra den onde.» (Efeserne 6:16) Akkurat som et skjold beskytter en soldat i krig, beskytter troen de kristne. Hvis vi har full tillit til at Jehova kan beskytte oss, vil vi klare å stå imot Satan og demonene. – Matteus 17:20.

16. Hvordan kan vi styrke vår tro på Jehova?

16 Hvordan kan vi styrke vår tro på Jehova? Vi må  lese i Bibelen hver dag og lære oss å stole på at Jehova vil beskytte oss. Hvis vi har sterk tillit til Jehova, vil ikke Satan og demonene kunne skade oss. – 1. Johannes 5:5.

17. Hva mer vil beskytte oss mot demonene?

17 Hva mer måtte de kristne i Efesos gjøre? De bodde i en by hvor det var veldig mye okkultisme. Så Paulus sa til dem: «Fortsett ... å be ved hver anledning.» (Efeserne 6:18) De måtte hele tiden be Jehova om hans beskyttelse. Hva med oss? Vi lever også i en verden hvor det er mye okkultisme. Så vi må også be Jehova om hans beskyttelse, og vi må bruke navnet hans når vi ber. (Les Ordspråkene 18:10.) Når vi fortsetter å be Jehova om å redde oss fra Satan, vil Jehova besvare bønnene våre. – Salme 145:19; Matteus 6:13.

18, 19. (a) Hvordan kan vi vinne kampen mot Satan og demonene? (b) Hva får vi svar på i neste kapittel?

18 Hvis vi kvitter oss med alt vi måtte ha som har med okkultisme og demoner å gjøre, og stoler på at Jehova vil beskytte oss, kan vi stå imot Satan og demonene. Vi trenger ikke å være redde for dem. (Les Jakob 4:7, 8.) Jehova er mye mektigere enn demonene. Han straffet dem på Noahs tid, og i framtiden skal han fjerne dem. (Judas 6) Husk at vi ikke kjemper denne kampen alene. Jehova bruker sine engler for å beskytte oss. (2. Kongebok 6:15–17) Vi kan være sikre på at vi med Jehovas hjelp kan vinne kampen mot Satan og demonene. – 1. Peter 5:6, 7; 2. Peter 2:9.

19 Satan og demonene er årsak til mange problemer og mye vondt. Så hvorfor har ikke Gud fjernet dem for lenge siden? Det får vi svar på i neste kapittel.