Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 2

Bibelen – en bok fra Gud

Bibelen – en bok fra Gud

1, 2. Hvorfor er Bibelen en spennende gave?

HVA føler du når en venn overrasker deg med en gave? Du gleder deg til å pakke den opp. Du takker for gaven og er glad for at vennen din tenkte på deg.

2 Bibelen er en gave fra Gud. I den finner vi informasjon som vi ikke kan finne noe annet sted. Den forteller for eksempel om skapelsen av himmelen og jorden og de to første menneskene. Den inneholder pålitelige råd som kan være til hjelp for oss når vi har problemer. Og den lærer oss hvordan Gud skal gjøre jorden til et bedre sted. Bibelen er virkelig en spennende gave!

3. Hva vil du lære mer om etter hvert som du studerer Bibelen?

3 Etter hvert som du studerer Bibelen, vil du lære mer om Gud og om hvordan du kan bli hans venn. Jo mer du lærer om ham, jo nærere vil ditt vennskap med ham bli.

4. Hva synes du er imponerende med Bibelen?

4 Hele Bibelen eller deler av den er oversatt til over 3200 språk og er trykt i milliarder av eksemplarer. Mer enn 90 prosent av verdens befolkning kan lese hele eller deler av Bibelen på sitt eget språk. Og gjennomsnittlig blir det distribuert over en million bibler hver uke. Det er ikke tvil om at Bibelen er en helt unik bok.

5. Hvorfor kan vi si at Bibelen kommer fra Gud selv om den ble skrevet av mennesker?

 5 Bibelen er «inspirert av Gud». (Les 2. Timoteus 3:16.) Men noen vil kanskje tenke: «Bibelen ble jo skrevet av mennesker, så hvordan kan den da komme fra Gud?» Bibelen forklarer: «Mennesker talte ord fra Gud mens de ble ledet av hellig ånd.» (2. Peter 1:21) Vi kan illustrere det: En sjef får sekretæren sin til å skrive et brev for ham. Brevet inneholder sjefens tanker og instrukser. Derfor er brevet i virkeligheten fra sjefen, ikke fra sekretæren. På samme måte kan vi si at Bibelen er fra Gud, ikke fra de mennene han brukte til å skrive den ned. Det er Gud som er Forfatteren. Han ledet  mennesker til å skrive ned hans tanker. Bibelen er virkelig «Guds ord». – 1. Tessaloniker 2:13; se sluttnote 2.

Ny verden-oversettelsen av Bibelen finnes på mange språk

BIBELEN INNEHOLDER KORREKTE OPPLYSNINGER

6, 7. Hvorfor kan vi si at det er en indre harmoni i Bibelen?

6 Bibelen ble skrevet i løpet av en periode på over 1600 år. De som skrev Bibelen, hadde forskjellig bakgrunn, utdannelse og arbeid. Noen var bønder, fiskere eller gjetere, og andre var profeter, dommere eller konger, og en var lege. Men selv om skribentene levde i forskjellige tidsperioder og var så forskjellige, er det en indre harmoni i Bibelen fra begynnelse til slutt – den sier ikke én ting i ett kapittel og det motsatte i et annet. *

7 De første kapitlene i Bibelen forklarer hvordan problemene i verden begynte, og de siste kapitlene forteller hvordan Gud skal fjerne disse problemene og gjøre jorden til et paradis. Bibelen omfatter flere tusen år av menneskenes historie og viser at Guds hensikt alltid blir gjennomført.

8. Nevn noen eksempler på at Bibelen er vitenskapelig korrekt.

8 Bibelen ble ikke skrevet for å være en lærebok i naturvitenskap, men når den kommer inn på vitenskapelige emner, er det den sier, alltid riktig. Det er noe vi ville forvente av en bok som kommer fra Gud. Tredje Mosebok inneholder for eksempel de instruksene  Gud ga israelittene om hvordan de kunne hindre sykdommer i å spre seg. Dette ble skrevet lenge før mennesker visste at bakterier og virus forårsaker sykdommer. Bibelen har også rett når den sier at ‘jorden henger på ingenting’. (Job 26:7) Og i en tid da de fleste trodde at jorden var flat, sa Bibelen at den er rund. – Jesaja 40:22.

9. Hva hjelper bibelskribentenes ærlighet oss til å forstå?

9 Bibelen er også historisk korrekt. Mange historiebøker er ikke helt nøyaktige, fordi de som skrev dem, ikke var ærlige. De skrev for eksempel ikke alltid om de gangene da nasjonen deres tapte i krig. Men bibelskribentene var ærlige og skrev om de gangene Israel tapte. De skrev også om sine egne feil. I 4. Mosebok forteller Moses at han gjorde en alvorlig feil, og at Gud straffet ham for det. (4. Mosebok 20:2–12) Det at bibelskribentene var ærlige, er med på å bevise at Bibelen er fra Gud, og at vi kan stole på den.

EN BOK FULL AV GODE RÅD

10. Hvorfor er Bibelens råd til hjelp for oss i dag?

10 Bibelen er «inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til korrigering». (2. Timoteus 3:16) Den inneholder råd som kan hjelpe oss som lever nå. Jehova vet hvordan vi er skapt, så han forstår hvordan vi tenker, og hva vi føler. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, og han vil at vi skal være lykkelige. Han vet hva som er bra for oss, og hva som ikke er det.

11, 12. (a) Hvilke gode råd ga Jesus i Matteus, kapitlene 5 til 7? (b) Hva mer kan vi lære av Bibelen?

11 I Matteus, kapitlene 5 til 7, finner vi gode råd som  Jesus ga om hvordan vi kan være lykkelige, hvordan vi kan komme overens med andre, hvordan vi skal be, og hvilket syn vi bør ha på penger. Selv om han ga disse rådene for 2000 år siden, er de fortsatt like aktuelle og nyttige i dag.

12 I Bibelen lærer Jehova oss også prinsipper som hjelper oss til å ha et bedre familieliv, til å være gode arbeidere og til å leve i fred med andre. Bibelens prinsipper kan alltid hjelpe oss, uansett hvem vi er, hvor vi bor, eller hvilke problemer vi har. – Les Jesaja 48:17; se sluttnote 3.

DU KAN STOLE PÅ BIBELENS PROFETIER

Bibelskribenten Jesaja forutsa at Babylon kom til å bli erobret

13. Hva forutsa Jesaja skulle skje med Babylon?

13 Mange av profetiene i Bibelen har allerede gått i oppfyllelse. Profeten Jesaja forutsa for eksempel at byen Babylon skulle bli erobret. (Jesaja 13:19) Han beskrev nøyaktig hvordan det skulle skje. Byen var beskyttet av høye murer og en elv. Men Jesaja forutsa at elven skulle bli tørket ut, og at portene inn til byen ville stå åpne. Angriperne skulle innta byen uten kamp. Jesajas profeti oppga til og med navnet på ham som skulle innta Babylon: Kyros. – Les Jesaja 44:27 til 45:2; se sluttnote 4.

14, 15. Hvordan gikk Jesajas profeti i oppfyllelse?

14 Cirka 200 år etter at denne profetien ble skrevet ned, kom det en hær mot Babylon for å angripe byen. Hvem var det som ledet hæren? Akkurat som profetien hadde sagt, var det Kyros, som var konge i Persia. Ville resten av profetien gå i oppfyllelse?

15 Den natten angrepet skjedde, hadde babylonerne  en stor fest. De følte seg trygge fordi de hadde store bymurer og en elv som beskyttet dem. Utenfor byen gravde Kyros og hæren hans en kanal for å lede bort vannet i elven. Vannstanden sank nok til at soldatene kunne vasse i elven. Men hvordan skulle de komme seg forbi de store murene? Akkurat som profetien  hadde sagt, var portene åpne, så soldatene inntok byen uten kamp.

16. (a) Hva profeterte Jesaja om Babylons framtid? (b) Hvordan vet vi at Jesajas profeti har gått i oppfyllelse?

16 Jesaja profeterte at Babylon med tiden ville bli øde, og at ingen noen gang skulle bo der igjen. Han skrev: «[Babylon] skal aldri mer bli bebodd, i generasjon etter generasjon skal ingen bo der.» (Jesaja 13:20) Har dette blitt oppfylt? Der Babylon lå, cirka 80 kilometer sør for Bagdad i Irak, er det nå bare ruiner. Det er ingen som bor der i dag. Jehova feide Babylon bort «med tilintetgjørelsens kost». – Jesaja 14:22, 23. *

Ruiner av Babylon

17. Hvorfor kan vi stole på alle Guds løfter?

17 Det at så mange av Bibelens profetier allerede har gått i oppfyllelse, viser at vi kan stole på det Bibelen  sier om framtiden. Vi kan være sikre på at Jehova vil holde sitt løfte om å gjøre jorden til et paradis. (Les 4. Mosebok 23:19.) Ja, vi har håp «om det evige liv som Gud, som ikke kan lyve, har gitt løfte om for lenge siden». – Titus 1:2. *

BIBELEN KAN FORANDRE LIVET DITT

18. Hva sier Paulus om «Guds ord»?

18 I dette kapitlet har vi sett at Bibelen er unik. Den har en indre harmoni, er vitenskapelig og historisk korrekt, gir oss gode råd og inneholder mange profetier som allerede har gått i oppfyllelse. Men det er ikke alt. Apostelen Paulus skrev: «Guds ord er levende og har stor kraft.» Hva betyr det? – Les Hebreerne 4:12.

19, 20. (a) Hvordan kan Bibelen hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv? (b) Hvordan kan du vise at du er takknemlig for den gaven som Bibelen er?

19 Bibelen kan forandre livet ditt. Den kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv. Den kan hjelpe deg til å forstå dine innerste tanker og følelser. Det kan for eksempel være at vi mener at vi elsker Gud. Men for å vise at vi elsker ham, må vi leve etter det som står i Bibelen.

20 Bibelen er virkelig en bok fra Gud. Han vil at du skal lese den, studere den og være glad i den. Vær takknemlig for denne gaven og fortsett å studere den. Da vil du forstå hva som er Guds hensikt med menneskene. Det emnet skal vi se nærmere på i det neste kapitlet.

^ avsn. 6 Noen sier at det er selvmotsigelser i Bibelen, men slike påstander er ikke holdbare. Se artikkelen «Motsier Bibelen seg selv?» på jw.org eller kapittel 7 i boken Bibelen – Guds eller menneskers ord?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 16 Du kan lese mer om Bibelens profetier i artikkelserien «Bibelen – en bok med nøyaktige profetier», som sto i bladet Våkn opp! i 2012 (numrene 5–12), eller i kapittel 9 i boken Bibelen – Guds eller menneskers ord?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 17 Profetien om Babylon er bare ett eksempel på profetier i Bibelen som har blitt oppfylt. Du kan finne eksempler på profetier om Jesus Kristus i sluttnote 5.