Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Sjeminit

Sjeminit

Et musikkuttrykk som bokstavelig betyr «den åttende». Det betegner muligens et lavt toneleie eller en bestemt toneart. Hvis det ble brukt i forbindelse med instrumenter, siktet det sannsynligvis til dem man spilte basstonene på. Hvis det ble brukt i forbindelse med sanger, anga det antagelig at de skulle spilles og synges i et lavt toneleie. – 1Kr 15:21; Sl 6:0; 12:0.