Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Septuaginta

Septuaginta

Den eldste oversettelsen av De hebraiske skrifter til gresk. Den ble utarbeidet med tanke på gresktalende jøder. Oversettelsesarbeidet begynte i Egypt på 200-tallet fvt. og ble fullført på 100-tallet fvt.

Ifølge tradisjonen var det omkring 70 jødiske lærde som deltok i dette prosjektet, og det er bakgrunnen for navnet Septuaginta, som er latin og betyr «70». Oversettelsen blir ofte betegnet med bokstavene LXX, som er tallet 70 skrevet med romertall. Tidlige Septuaginta-håndskrifter gjengir Guds navn enten med greske bokstaver eller med de fire hebraiske bokstavene som utgjør tetragrammet (JHWH på norsk). Etter at oversettelsen av de bøkene som hørte med til den hebraiske kanon, var fullført, ble noen apokryfiske skrifter tatt med i Septuaginta. Men det er ingenting som tyder på at de kristne bibelskribentene anerkjente de apokryfiske skriftene. De siterte ikke fra dem, enda de ofte siterte fra de kanoniske bøkene i Septuaginta. En annen faktor er at noen av de kristne i det første århundre hadde en mirakuløs gave som gjorde at de kunne bedømme hvilke bibelbøker som var inspirert av Gud. – 1Kt 12:4, 10.

I dag er Septuaginta et viktig verktøy som hjelper oss til å studere og forstå teksten i De hebraiske skrifter, og som kaster lys over hva enkelte lite kjente hebraiske og arameiske ord betyr.