Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Persia; persere

Persia; persere

Et land og et folk som ofte ble nevnt sammen med mederne og tydeligvis var beslektet med dem. I sin tidlige historie holdt perserne bare til i den sørvestlige delen av det iranske fjellandskapet. Under Kyros den store (som ifølge enkelte av oldtidens historieskrivere hadde persisk far og medisk mor) ble perserne dominerende i forhold til mederne, men riket fortsatte å være en dobbeltmakt. Kyros erobret det babylonske verdensriket i 539 fvt. og lot de jødene som var i fangenskap, få vende tilbake til sitt hjemland. Det persiske verdensriket strakte seg fra elven Indus i øst til Egeerhavet i vest. Jødene var underlagt persisk herredømme helt til Aleksander den store beseiret perserne i 331 fvt. Daniel fikk et syn av det persiske verdensriket før det hadde oppstått, og riket er omtalt i bibelbøkene Esra, Nehemja og Ester. (Esr 1:1; Da 5:28) – Se Tillegg B9.