Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Offer

Offer

Noe som blir båret fram til Gud for å uttrykke takknemlighet, for å erkjenne skyld og for å gjenopprette et godt forhold til ham. Helt fra Abels tid bar mennesker fram forskjellige frivillige ofre, deriblant dyreofre. Men da Moseloven kom, ble det et krav å bære fram ofre. Etter at Jesus ga sitt liv som et fullkomment offer, var det ikke lenger nødvendig med dyreofre. De ofrene de kristne bærer fram til Gud, er åndelige. – 1Mo 4:4; He 13:15, 16; 1Jo 4:10.