Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Løsepenger

Løsepenger

En pris som blir betalt for å kjøpe noen fri fra fangenskap, straff, lidelse eller synd eller også fra en forpliktelse. Prisen besto ikke alltid av penger. (Jes 43:3) Det ble krevd løsepenger i en rekke forskjellige situasjoner. For eksempel: Alle førstefødte gutter eller hanndyr i Israel tilhørte Jehova og skulle egentlig vies til tjenesten for ham. Det måtte derfor betales løsepenger for å kjøpe dem fri fra dette. (4Mo 3:45, 46; 18:15, 16) Hvis eieren av en farlig okse ikke passet på oksen og den drepte noen, kunne eieren bli pålagt å betale løsepenger og dermed unngå dødsstraff. (2Mo 21:29, 30) Men det var ikke tillatt å ta imot løsepenger for en som drepte en annen med vilje. (4Mo 35:31) Bibelen fokuserer først og fremst på den løsepengen som Kristus betalte ved sin offerdød for å utfri lydige mennesker av synd og død. – Sl 49:7, 8; Mt 20:28; Ef 1:7.