Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Førstegrøde

Førstegrøde

Den første avlingen som høstes inn i en sesong, eller det første resultatet eller produktet av noe. Jehova påla nasjonen Israel å ofre førstegrøden til ham, enten det dreide seg om mennesker, dyr eller markens grøde. Som nasjon bar israelittene fram et offer til Gud av førstegrøden ved de usyrede brøds høytid og på pinsedagen. Uttrykket «førstegrøden» ble også brukt billedlig om Kristus og hans salvede disipler. – 1Kt 15:23; 3Mo 23:10; Åp 14:4.