Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Forberedelsesdagen

Forberedelsesdagen

Betegnelse på dagen før sabbaten, den dagen jødene gjorde nødvendige forberedelser. Forberedelsesdagen sluttet ved solnedgang den ukedagen vi i dag kaller fredag, og da begynte sabbaten. Det jødiske døgnet strakte seg fra kveld til kveld. – Mr 15:42; Lu 23:54.