Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Filon

Filon

(cirka 20–10 fvt. til cirka 50 evt.) En jødisk skribent og filosof som bodde i Alexandria i Egypt. Han ble ofte kalt Filon fra Alexandria, men var også kjent som Philo Judaeus på grunn av sin jødiske bakgrunn.

Filon var gresktalende, i likhet med mange andre jøder i Egypt på den tiden. Han brukte Septuaginta, den greske oversettelsen av De hebraiske skrifter, som grunnlag for sitt studium av Bibelen. Filons bruk av visse greske ord og uttrykk som også finnes i De kristne greske skrifter, kan kaste lys over hva de betyr, noe som er interessant for dem som studerer Bibelen. – Se studienote til Mt 19:28.

Filon trodde at jødedommen var den eneste sanne religion, og han prøvde å lede ikke-jøder til Gud ved å gjøre jødedommen akseptabel for dem. Men han blandet det som sto i Skriftene, med gresk filosofi, for eksempel Platons filosofi. Filon argumenterte for Guds eksistens, men hevdet samtidig at Gud ikke har noen «karakteristiske egenskaper», og at Gud «ikke kan forstås», slik at det er umulig å omtale ham med et egennavn.

Filons skrifter var med på å påvirke mange såkalte kristne til å godta den ubibelske læren om en udødelig sjel. Og Filons lære om Logos (Ordet) bidro til utformingen av den ubibelske treenighetslæren.