Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Fariseerne

Fariseerne

En fremtredende religiøs sekt innenfor jødedommen i det første århundre evt. De tilhørte ikke presteslekten, men de var nøye med å holde Loven til minste detalj, og de tilla de muntlige tradisjonene like stor betydning som Loven. (Mt 23:23) De gjorde motstand mot all påvirkning fra gresk kultur, og fordi de var autoriteter når det gjaldt Loven og tradisjonene, hadde de stor myndighet over folket. (Mt 23:2–6) Noen var også medlemmer av Sanhedrinet. Fariseerne kritiserte ofte Jesus for hans holdning til det å holde sabbaten, følge tradisjoner og omgås syndere og skatteoppkrevere. Noen ble kristne, for eksempel Saulus fra Tarsus. – Mt 9:11; 12:14; Mr 7:5; Lu 6:2; Apg 26:5.