Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Engler

Engler

Fra det hebraiske ordet malʼạkh og det greske ordet ạggelos. Begge ordene betyr bokstavelig «sendebud; budbringer», men er gjengitt med «engel» når det siktes til sendebud fra åndeverdenen. (1Mo 16:7; 32:3; Jak 2:25, fotn.; Åp 22:8) Engler er mektige åndeskapninger som ble skapt av Gud lenge før han skapte menneskene. Bibelen omtaler dem også som «myriader av hellige», «Guds sønner» og «morgenstjernene». (5Mo 33:2; Job 1:6; 38:7) De ble ikke skapt med evnen til å formere seg, men hver enkelt av dem ble skapt individuelt. Det finnes over hundre millioner av dem. (Da 7:10) Bibelen viser at englene har navn og forskjellig personlighet. Den viser også at de ydmykt nekter å bli tilbedt, og at de fleste av dem ikke engang vil fortelle hva de heter. (1Mo 32:29; Lu 1:26; Åp 22:8, 9) De har forskjellig rang og har forskjellige roller, blant annet å tjene foran Jehovas trone, overbringe budskaper fra ham, gripe inn og hjelpe Jehovas tjenere på jorden, fullbyrde Jehovas dommer og støtte forkynnelsen av det gode budskap. (2Kg 19:35; Sl 34:7; Lu 1:30, 31; Åp 5:11; 14:6) I framtiden skal de kjempe sammen med Jesus i Harmageddon-krigen. – Åp 19:14, 15.