Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Åk

Åk

En tverrstang som man la over skuldrene for å bære to (like store) bører som ble hengt i hver ende av stangen. Ordet brukes også om en trestang eller treramme som ble lagt over nakken til to trekkdyr (vanligvis kveg) som skulle trekke et jordbruksredskap eller en vogn. Siden slaver ofte brukte åk til å bære tunge bører, ble åket brukt som et bilde på slaveri eller det å være underlagt en annen person og som et bilde på undertrykkelse og lidelse. Det å ta bort åket eller å bryte det i stykker var et bilde på utfrielse fra slaveri, undertrykkelse og utnyttelse. – 3Mo 26:13; Mt 11:29, 30.