Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORTELLING 106

Utfridd av fengselet

Utfridd av fengselet

SE PÅ denne engelen. Han holder en fengselsdør åpen. De mennene han slipper ut, er Jesu apostler. Men hvorfor var de kommet i fengsel?

Det er ikke så lenge siden Jesu disipler fikk den hellige ånd. Og nå skal du høre hva som har skjedd: En ettermiddag gikk Peter og Johannes opp til templet i Jerusalem. Like ved inngangen satt det en mann som hadde vært ufør i hele sitt liv. Han ble båret dit hver dag, slik at han kunne tigge penger av dem som gikk inn i templet. Da han fikk se Peter og Johannes, spurte han om å få noe av dem. Hva gjorde apostlene?

De stanset og så på den stakkars mannen. «Penger har jeg ikke,» sa Peter, «men jeg skal gi deg det jeg har. I Jesu navn, stå opp og gå!» Peter tok så mannen i høyre hånd, og mannen sprang straks opp og begynte å gå omkring. Da folk fikk se dette miraklet, ble de forundret og glade.

«Gud, som oppreiste Jesus fra de døde, har gitt oss kraft til å utføre dette miraklet,» sa Peter. Mens han og Johannes snakket, kom det noen religiøse ledere. De ble sinte fordi Peter og Johannes fortalte at Jesus var blitt oppreist fra de døde. De kastet dem derfor i fengsel.

Dagen etter hadde de religiøse lederne et stort møte. Peter og Johannes og den mannen de helbredet, ble ført inn. «Hvem gav dere makt til å utføre dette miraklet?» spurte de religiøse lederne.

Peter fortalte at de fikk kraft til å gjøre dette fra Gud, som oppreiste Jesus fra de døde. Prestene visste ikke riktig hva de skulle gjøre, for de kunne ikke nekte for at dette miraklet hadde skjedd. De gav derfor apostlene en advarsel og sa at de ikke måtte snakke mer om Jesus, og så lot de dem gå.

Men apostlene fortsatte å forkynne om Jesus og helbrede syke. Folk snakket om disse miraklene overalt. Til og med fra byene omkring Jerusalem kom mange med syke som de ville at apostlene skulle helbrede. De religiøse lederne ble misunnelige på grunn av dette og kastet apostlene i fengsel. Men apostlene ble ikke lenge i fengselet.

Om natten kom en engel fra Gud og åpnet fengselsdøren, slik som du kan se her. Engelen sier: «Gå og still dere opp i templet og fortsett å snakke til folket.» Morgenen etter, da de religiøse lederne sender noen menn til fengselet for å hente apostlene, er de borte. Senere finner mennene dem i templet, der de står og underviser folk. De tar dem med seg til sanhedrinsalen.

«Vi gav dere streng beskjed om ikke å snakke om Jesus mer,» sier de religiøse lederne. «Men nå har dere fylt Jerusalem med deres lære.» Apostlene svarer: «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.» De fortsetter derfor å forkynne det gode budskap. Er ikke de gode eksempler for oss?