Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Min bok med fortellinger fra Bibelen

 FORTELLING 91

Jesu bergpreken

Jesu bergpreken

HER sitter Jesus i en fjellskråning i Galilea og underviser alle disse menneskene. De som sitter nærmest ham, er disiplene. Han har valgt ut tolv av dem til å være apostler. Apostlene er Jesu spesielle disipler. Vet du hva de heter?

Det er Simon Peter og Andreas, broren hans. Så er det Jakob og Johannes, som også er brødre. Det er også en annen apostel som heter Jakob, og en til som kalles Simon. To apostler heter Judas. Den ene er Judas Iskariot, og den andre som heter Judas, blir også kalt Taddeus. Så er det Filip og Natanael (som også blir kalt Bartolomeus) og Matteus og Tomas.

Da Jesus hadde kommet tilbake fra Samaria, begynte han for første gang å forkynne at himlenes rike var kommet nær. Vet du hva dette riket er? Det er en virkelig regjering, Guds regjering. Jesus er Kongen i dette riket. Han skal herske fra himmelen og skape fred på jorden. Guds rike skal gjøre hele jorden til et vakkert paradis.

Jesus lærer de menneskene vi ser på bildet, om Guds rike. «Nå skal dere høre hvordan dere skal be,» sier han. «Vår Far i himmelen, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» Mange kaller denne bønnen «Fadervår» eller «Herrens bønn». Kan du hele denne bønnen?

Jesus lærer dem også hvordan de skal være mot hverandre. «Det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem,» sier han. Liker du at andre er snille og hyggelige mot deg? Jesus sier altså at vi skal være snille og hyggelige mot andre. Vil det ikke bli fint i paradiset, når alle vil gjøre som Jesus sa?