SE PÅ Jesus der han holder armene rundt den lille gutten. Det er tydelig at han er glad i små barn. De mennene som ser på, er noen av apostlene. Hva er det Jesus sier til dem?

Jesus og apostlene har nettopp kommet tilbake fra en lang reise. På veien kranglet apostlene med hverandre. Etter reisen spør Jesus dem: «Hva var det dere diskuterte på veien?» Jesus vet godt hva de snakket om. Men han spør dem for å høre om de vil fortelle ham det.

Apostlene svarer ikke. Det de kranglet om på veien, var nemlig om hvem av dem som var størst, hvem som var mest betydningsfull. Noen av apostlene vil gjerne være mer betydningsfulle enn de andre. Hvordan har Jesus tenkt å fortelle dem at det ikke er riktig å ville være størst?

Han roper på den lille gutten og stiller ham foran apostlene. Så sier han til dem: «Det er én ting dere må være helt klar over: Hvis dere ikke forandrer dere og blir som små barn, vil dere aldri komme inn i Guds rike. Den som er størst i Riket, er den som blir som dette barnet.» Vet du hvorfor Jesus sa det?

Små barn er ikke så opptatt av å være større eller mer betydningsfulle enn andre. Apostlene burde derfor lære å være som barn på denne måten og ikke krangle om hvem av dem som var den største eller mest betydningsfulle.

Jesus viser mange ganger at han er veldig glad i små barn. Noen måneder senere kommer noen til ham med barna sine. Apostlene prøver å jage dem vekk. Men Jesus sier til apostlene: «La de små barna komme til meg og forsøk ikke å hindre dem, for Guds rike hører slike til.» Så tar Jesus barna i armene sine og velsigner dem. Er det ikke godt å vite at Jesus er glad i små barn?