Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORTELLING 77

De ville ikke bøye seg ned

De ville ikke bøye seg ned

HUSKER du de tre vennene til Daniel som ikke ville spise kongens mat? Babylonerne kalte dem Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Men se på dem nå. De bøyer seg ikke ned for den store billedstøtten, slik som alle de andre gjør. Hva er grunnen til det?

Husker du de lovene som Jehova selv skrev, og som ble kalt De ti bud? Den første av disse lovene er: «Du skal ikke tilbe andre guder enn meg.» Disse unge mennene holder denne loven, selv om det ikke er lett for dem å gjøre det.

Nebukadnesar, kongen i Babylon, har innkalt mange mektige menn for at de skal ære denne billedstøtten som han har stilt opp. Han har nettopp sagt til alle dem som er samlet: «Når dere hører lyden av horn, harpe og andre musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe billedstøtten av gull. De som ikke faller ned og tilber den, skal straks bli kastet i en brennende ildovn.»

Da Nebukadnesar får vite at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ikke har bøyd seg ned, blir han veldig sint. Han gir beskjed om at de skal føres fram for ham. De får en ny sjanse til å falle ned for billedstøtten. Men de stoler på Jehova. «Vår Gud, som vi tjener, kan redde oss,» sier de til Nebukadnesar. «Men selv om han ikke redder oss, vil vi ikke tilbe billedstøtten av gull.»

Da Nebukadnesar hører dette, blir han enda sintere. Det er en ildovn i nærheten, og han befaler: «Gjør ovnen sju ganger varmere enn den pleier å være!» Så får han noen av sine sterkeste soldater til å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem inn i ovnen. Ovnen er nå så varm at de sterke mennene blir drept av flammene. Men hvordan går det med de tre unge mennene som ble kastet i ovnen?

Da kongen ser inn i ovnen, blir han veldig redd. «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet inn i den brennende ildovnen?» spør han.

«Jo, det var det,» svarer tjenerne hans.

«Men jeg ser fire menn gå omkring midt i ilden,» sier han. «De er ikke bundet, og ilden skader dem ikke. Og den fjerde ligner en gud.» Kongen går nærmere døren til ovnen og roper: «Sjadrak! Mesjak! Abed-Nego! Dere som er tjenere for Den Høyeste Gud, kom ut!»

Da de kommer ut, kan alle se at de er uskadd. Kongen sier: «Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud! Han sendte en engel og reddet dem fordi de ikke ville bøye seg ned og tilbe noen annen gud enn sin Gud.»

Tenk så trofaste disse tre unge mennene var mot Jehova. Synes du ikke at vi bør følge deres eksempel?