Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORTELLING 83

Jerusalems murer

Jerusalems murer

SE PÅ alt det arbeidet som foregår her. Israelittene har det travelt med å bygge opp murene rundt Jerusalem. Da kong Nebukadnesar ødela Jerusalem, 152 år tidligere, rev han ned murene og brente byportene. Israelittene bygde ikke opp murene igjen den gangen de kom tilbake fra Babylon.

Hvordan tror du de har følt det i alle disse årene mens de har bodd der i byen uten murer? De kan ikke ha følt seg trygge. Fiendene deres kunne lett komme inn og angripe dem. Men nå har Nehemja kommet for å hjelpe dem med å bygge opp murene igjen. Vet du hvem Nehemja er?

Nehemja er en israelitt som kommer fra byen Susan, der Mordekai og Ester bor. Nehemja arbeidet i kongens palass, så det kan hende at han var en god venn av Mordekai og dronning Ester. Men Bibelen sier ikke at Nehemja arbeidet for mannen til Ester, kong Ahasverus. Han arbeidet for den neste kongen, kong Artaxerxes.

Du husker sikkert at det var Artaxerxes som gav Esra mye penger så han kunne reise tilbake til Jerusalem og reparere Jehovas tempel. Men Esra bygde ikke opp igjen bymurene. Nå skal vi se hvordan det gikk til at det ble Nehemja som gjorde det.

Det er 13 år siden Artaxerxes gav Esra penger til å sette i stand templet. Nehemja er nå den øverste munnskjenken hos kong Artaxerxes. Det betyr at han serverer kongen vin og passer på at ingen prøver å forgifte ham. Det er et viktig arbeid.

En dag får Nehemja besøk av noen som kommer fra Israel. Det er en av brødrene hans, som heter Hanani, og noen andre menn. De forteller om alle de problemene israelittene har, og sier at murene rundt Jerusalem fremdeles ligger nede. Nehemja blir lei seg da han hører det. Han ber til Jehova om det.

En dag legger kongen merke til at Nehemja er bedrøvet. Han spør: «Hvorfor ser du så trist ut?» Nehemja forteller at det er fordi det står så dårlig til i Jerusalem, og fordi murene ligger nede. «Hva er det du ønsker?» spør kongen.

«La meg få dra til Jerusalem,» sier Nehemja, «så jeg kan bygge opp murene igjen.» Kong Artaxerxes er en snill og god konge. Han sier at Nehemja kan reise, og han hjelper ham med å skaffe tømmer til noe av arbeidet. Like etter at Nehemja har kommet til Jerusalem, forteller han folket hvilke planer han har. De liker det de får høre, og sier: «Kom, så begynner vi å bygge.»

Da israelittenes fiender ser at de bygger på murene, sier de: «Vi drar opp og dreper dem og stanser byggearbeidet.» Men Nehemja får høre om det, og han gir arbeiderne sverd og spyd. Og han sier: «Ikke vær redd for fiendene våre. Kjemp for deres brødre, barn, koner og hjem!»

Arbeiderne er modige. De holder våpnene sine klare dag og natt og fortsetter å bygge. Etter bare 52 dager er murene ferdige. Nå kan de føle seg trygge i byen. Nehemja og Esra lærer folket Guds lov, og alle er glade.

Men forholdene er ennå ikke slik som de var før israelittene ble ført som fanger til Babylon. Det er kongen i Persia som hersker over dem, og de må tjene ham. Men Jehova har lovt å sende en ny konge, og han har sagt at denne kongen skal gi menneskene fred. Hvem er denne kongen? Hvordan skal han sørge for at det blir fred på jorden? Det går omkring 450 år før noen får vite mer om det. Da blir det født et barn som en gang skal spille en viktig rolle. Men det er en annen historie.