Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Min bok med fortellinger fra Bibelen

DEL 5

Fra fangenskapet i Babylon til gjenoppbyggingen av Jerusalems murer

Fra fangenskapet i Babylon til gjenoppbyggingen av Jerusalems murer

Mens israelittene var i fangenskap i Babylon, ble de utsatt for mange trosprøver. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ble kastet i en brennende ildovn, men Gud førte dem levende ut av den. Senere, etter at Babylon hadde falt for mederne og perserne, ble Daniel kastet i en løvegrav, men Gud beskyttet ham ved å lukke løvenes gap.

Til slutt ble israelittene befridd av perserkongen Kyros. De drog tilbake til sitt hjemland nøyaktig 70 år etter at de var blitt ført som fanger til Babylon. Noe av det første de gjorde da de kom tilbake til Jerusalem, var å begynne å bygge Jehovas tempel. Men arbeidet ble snart stanset av fiender. Templet ble derfor ikke ferdig før omkring 22 år etter at de hadde kommet tilbake til Jerusalem.

Deretter får vi høre om at Esra drog tilbake til Jerusalem for å utsmykke templet. Det var cirka 47 år etter at templet var blitt ferdig. Tretten år etter at Esra foretok denne reisen, var Nehemja med på å gjenoppbygge Jerusalems murer. DEL 5 omspenner 152 år.

 

I DENNE DELEN

FORTELLING 77

De ville ikke bøye seg ned

Hvorfor reddet Gud disse tre lydige unge mennene fra den brennende ildovnen?

FORTELLING 78

Skriften på veggen

Profeten Daniel tolker fire mystiske ord.

FORTELLING 79

Daniel i løvegraven

Daniel får en dødsdom, men kunne han unngått den?

FORTELLING 80

Guds folk forlater Babylon

Kong Kyros av Persia oppfylte én profeti da han inntok Babylon, og nå oppfyller han en annen.

FORTELLING 81

De stoler på Gud

Israelittene bryter menneskers lover for å være lydige mot Gud. Vil Gud velsigne dem?

FORTELLING 82

Mordekai og Ester

Dronning Vasjti var pen, men kong Ahasverus erstattet henne likevel med Ester. Hvorfor?

FORTELLING 83

Jerusalems murer

Mens de gjenoppbygger murene, må arbeiderne ha sverdene og spydene klare dag og natt.