Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Min bok med fortellinger fra Bibelen

 FORTELLING 75

Fire gutter i Babylon

Fire gutter i Babylon

KONG Nebukadnesar fører de israelittene som har best utdannelse, til Babylon. Så velger han ut de peneste og flinkeste unge mennene blant dem. Fire av dem er de guttene du ser her. Den ene er Daniel, og babylonerne kaller de tre andre Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.

Nebukadnesar vil lære opp de unge mennene til å tjene i hans palass. Etter tre års opplæring vil han velge ut de flinkeste av dem til å hjelpe ham med å løse problemer. Kongen vil at guttene skal være sunne og sterke. Han gir derfor tjenerne befaling om å gi dem den samme fine maten og vinen som den han og familien hans får.

Se på Daniel, han som snakker. Vet du hva han sier til Asjpenas, den øverste hoffmannen til Nebukadnesar? Han ber om å få slippe å spise den fine maten som kommer fra kongens bord. Da blir Asjpenas bekymret. «Kongen har bestemt hva dere skal spise og drikke,» sier han. «Hvis dere ikke ser like sunne og friske ut som de andre guttene, vil han kanskje drepe meg.»

Daniel går så til den mannen som Asjpenas har satt til å passe på ham og de tre vennene hans. «Vær så snill og sett oss på prøve i ti dager,» sier han. «Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Senere kan du sammenligne oss med de guttene som spiser av kongens mat, og se hvem som ser sunnest ut.»

Mannen går med på dette. Og da de ti dagene er gått, ser Daniel og de tre vennene hans sunnere ut enn alle de andre guttene. De får derfor lov til å fortsette å spise grønnsaker i stedet for den fine maten til kongen.

Da de tre årene er gått, blir alle guttene ført fram for Nebukadnesar. Etter at kongen har snakket med alle sammen, synes han at Daniel og de tre vennene hans er de flinkeste. Han beholder dem hos seg i sitt palass. Og hver gang kongen stiller Daniel, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego vanskelige spørsmål, viser det seg at de vet ti ganger så mye som noen av prestene eller vismennene hans.