ETTER at kong Jeroboam er død, er det bare onde konger som regjerer i det nordlige riket, tistammeriket Israel. Kong Akab er den verste kongen av alle. Vet du hvorfor? En av de viktigste grunnene til det er at han har en ond kone, dronning Jesabel.

Jesabel er ikke israelitt. Hun er datter til kongen i Sidon. Hun tilber den falske guden Ba’al, og hun får Akab og mange andre israelitter til også å tilbe Ba’al. Jesabel hater Jehova og dreper mange av profetene hans. Andre må gjemme seg i huler for at de ikke skal bli drept. Hvis det er noe Jesabel vil ha, synes hun det er helt i orden å drepe noen for å få det.

En dag er kong Akab bedrøvet. Jesabel spør ham: «Hva er det du er så lei deg for?»

«Det er på grunn av Nabot,» svarer Akab. «Jeg vil kjøpe vingården hans. Men han vil ikke selge den til meg.»

«Jeg skal nok sørge for at du får den,» sier Jesabel.

Hun skriver brev til noen av lederne i den byen hvor Nabot bor. «Få noen onde menn til å si at Nabot har snakket stygt om Gud og kongen,» skriver hun. «Før så Nabot ut av byen og kast stein på ham til han dør.»

Så snart Jesabel får vite at Nabot er død, sier hun til Akab: «Nå kan du gå og ta vingården hans.» Synes du ikke at Jesabel fortjener en streng straff for dette?

Etter en tid sender Jehova en mann som heter Jehu, for å straffe henne. Da Jesabel får høre at Jehu er på vei, sminker hun øynene sine og prøver å gjøre seg så pen som mulig. Men da Jehu kommer og får se Jesabel i vinduet, roper han til mennene på slottet: «Kast henne ned!» Mennene gjør som han sier, slik du kan se på bildet. På denne måten dør den onde dronning Jesabel.