Saul ble Israels første konge. Men Jehova forkastet ham og valgte David til konge i stedet for ham. Vi får vite mye om David. Som ung gutt drepte han kjempen Goliat. Senere måtte han flykte for å slippe unna den misunnelige kong Saul. En vakker og klok kvinne som het Abigajil, hindret ham i å gjøre noe dumt.

Deretter får vi vite mye om Davids sønn Salomo, som ble konge i Israel etter David. De tre første kongene i Israel regjerte i 40 år hver. Etter Salomos død ble Israel delt i to riker, ett i nord og ett i sør.

Riket i nord, som bestod av ti stammer, eksisterte i 257 år før det ble ødelagt av assyrerne. Tostammeriket i sør ble ødelagt 133 år senere. Israelittene ble da ført som fanger til Babylon. DEL 4 omspenner 510 år, en periode da det fant sted mange spennende begivenheter.