NÅR israelittene kommer i vanskeligheter, roper de til Jehova og ber ham om hjelp. Jehova svarer dem ved å gi dem modige ledere som skal hjelpe dem. Bibelen kaller disse lederne dommere. Josva var den første dommeren, og noen av de dommerne som kom etter ham, var Otniel, Ehud og Sjamgar. Men to av dem som hjelper Israel, er kvinner. Det er Debora og Jael.

Debora er profetinne. Jehova forteller henne hva som skal skje i framtiden, og så sier hun til folket hva Jehova har sagt. Debora er dommer også. Hun sitter under et bestemt palmetre i et fjellområde, og når folk har problemer, kommer de til henne for å få hjelp.

På denne tiden er det Jabin som er konge i Kanaan. Han har 900 stridsvogner. Hæren hans er så sterk at mange av israelittene er blitt tvunget til å bli tjenere for ham. Han som leder hæren til kong Jabin, heter Sisera.

En dag sender Debora bud på dommeren Barak og sier til ham at Jehova har sagt: «Ta med deg 10 000 mann og dra opp på Tabor-fjellet. Jeg skal føre Sisera til deg. Og jeg skal gi deg seier over ham og hæren hans.»

Barak sier til Debora: «Jeg skal gå hvis du blir med meg.» Debora blir med ham, men hun sier til Barak: «Du kommer ikke til å få æren for seieren, for Jehova skal sørge for at det er en kvinne som dreper Sisera.» Og det er det som skjer.

Barak drar ned fra Tabor-fjellet mot Siseras soldater. Plutselig lar Jehova det komme en flom, og mange av fiendens soldater drukner. Men Sisera kommer seg ut av vognen sin og klarer å flykte.

Etter en stund kommer Sisera til teltet til Jael. Hun ber ham komme inn og gir ham litt melk. Melken gjør ham søvnig, og snart sover han tungt. Da tar Jael en teltplugg og slår den inn i hodet på denne onde mannen. Da Barak kommer, viser hun ham den døde Sisera. Det gikk altså som Debora hadde sagt.

Til slutt blir kong Jabin også drept, og israelittene har igjen fred en tid.