Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORTELLING 7

En modig mann

En modig mann

ETTER hvert ble det flere mennesker på jorden, og de fleste gjorde det som var ondt, akkurat som Kain. Men det var én mann som var annerledes. Han het Enok. Enok var en modig mann. Alle omkring ham var onde og gjorde det som var galt, men han tjente Gud.

Vet du hvorfor menneskene på den tiden gjorde så mye ondt? Tenk etter: Hvem var det som fikk Adam og Eva til å være ulydige mot Gud og spise den frukten som Gud hadde sagt at de ikke skulle spise? Ja, det var en ond engel. Bibelen kaller ham Satan. Han prøver å få alle til å være onde.

En dag fikk Jehova Gud Enok til å si noe til folk som de ikke ville høre. Enok sa: «Gud kommer til å utrydde alle de onde.» Folk ble sikkert veldig sinte da de hørte dette. Det kan godt hende at de til og med prøvde å drepe Enok. Enok måtte derfor være veldig modig for å kunne si til folk hva Gud skulle gjøre.

Gud lot ikke Enok leve så lenge blant disse onde menneskene. Enok ble bare 365 år gammel. Hvorfor sier vi «bare 365 år gammel»? Det er fordi folk den gangen var mye sterkere enn nå og levde mye lenger. Tenk, Enoks sønn Metusjalah ble 969 år gammel!

Etter at Enok var død, ble folk bare verre og verre. Bibelen sier at «alt det de tenkte på, var ondt hele tiden», og at «jorden ble full av vold».

Vet du hvorfor det var så mange problemer og vanskeligheter på jorden på den tiden? En av grunnene var at Satan hadde funnet en ny måte å få folk til å gjøre gale ting på. I den neste fortellingen skal vi se hva han gjorde.