Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

En organisasjon som er i bevegelse

En organisasjon som er i bevegelse

Fredag 5. juli 2013 ble Betel-familien i USA begeistret over å høre Anthony Morris i det styrende råd opplyse: «Torsdag 4. juli 2013 ble det inngått en avtale om å selge de seks bygningene som utgjør komplekset 117 Adams Street og 90 Sands Street i Brooklyn. Salget av bygningene 1 til 5 gjør at vi må flytte ut av dem innen midten av august i år.»

Bror Morris forklarte at vaskeriet og renseriet i sjette og sjuende etasje i Bygning 3 ville fortsette å ha tilhold der fram til midten av 2014. «Bygningen i 90 Sands Street vil vi sannsynligvis flytte ut av i løpet av kalenderåret 2017», sa han.

 Salget av de seks bygningene inngår i prosjektet med å flytte Jehovas vitners hovedkontor fra byen New York til en eiendom på 1020 mål i Warwick i staten New York. Man kunne imidlertid ikke gå videre med klargjøringen og utgravingen på byggeplassen før man fikk de nødvendige tillatelsene.

Den amerikanske Betel-familien lyttet derfor spent til den opplysningen som ble lest opp av Mark Sanderson i det styrende råd torsdag 18. juli. Den lød: «Vi er glad for å opplyse at plan- og bygningsrådet i Warwick onsdag kveld 17. juli enstemmig godkjente situasjonsplanen for Jehovas vitners nye hovedkontor. Dette er den siste godkjennelsen vi trengte for å kunne begynne å skaffe oss byggetillatelser. Det er interessant at godkjennelsen i går kveld ble gitt på dagen fire år etter at vi sluttførte kjøpet av Warwick-eiendommen. Og det som har skjedd de siste dagene, og som har ført til denne godkjennelsen, er dessuten tydelige beviser for Jehovas velsignelse.» Bror Sanderson takket alle for deres utrettelige arbeid og oppriktige bønner i forbindelse med dette viktige prosjektet. «Mest av alt priser og takker vi Jehova for denne viktige milepælen i arbeidet med å flytte hovedkontoret til Warwick», sa han.

Fredag 26. juli talte bror Morris til omkring 1000 frivillige arbeidere fra Betel og forskjellige regionale byggeutvalg som var samlet i den nye spisesalen på organisasjonens eiendom i Tuxedo, ikke langt fra Warwick. Etter å ha drøftet et oppmuntrende åndelig  emne sa han at han hadde en opplysning å komme med. «I hånden har jeg noe jeg nettopp har fått, som jeg har lyst til å gjøre dere kjent med», sa bror Morris. «Øverst på dette skjemaet står det: ‘Byggetillatelse.’» Før han rakk å lese videre, brøt salen ut i tordnende applaus. Til glede for alle som var til stede, leste bror Morris så deler av den første større byggetillatelsen, som var blitt utstedt av Warwick kommune bare tre timer før.

Hva foregår i Wallkill, Warwick og Tuxedo?

Siden utvidelsesprosjektet i Wallkill ble påbegynt i august 2009, har omkring 2800 brødre og søstre tjent der som frivillige arbeidere. Prosjektet innbefatter en ny boligbygning, et parkeringshus og en kontorbygning. En av de nåværende boligbygningene renoveres, og det gjøres forandringer i trykkeriet, vaskeriet, auditoriet, servicebygningen og hovedvestibylen. Man venter at utvidelsesarbeidet i Wallkill vil fortsette til slutten av 2015.

I mellomtiden er arbeidet med å bygge det framtidige hovedkontoret i Warwick blitt satt i gang. I løpet av de få månedene som er gått siden arbeidet ble startet, har man holdt på med planering og grunnarbeid og også lagt ned bunnledninger. Oppføringen av de tre første bygningene – et bilverksted, et gjesteparkeringshus og en verkstedbygning – begynte i slutten av 2013. Man trenger disse bygningene for å kunne ta hånd om utstyret og dekke arbeidernes behov, både under og etter byggearbeidet. I neste omgang skal man oppføre boligbygninger og  en kontor- og servicebygning, noe som etter planen skal påbegynnes i 2014.

Anlegget i Tuxedo, som befinner seg på en 200 mål stor tomt omkring 10 kilometer nord for Warwick, «har en støttefunksjon for det framtidige hovedkontoret i Warwick», forklarer Kenneth Chernish, som er medlem av byggekomiteen. «Der skal noen av de frivillige arbeiderne bo, og derfra skal man også forsyne dem med mat, materialer og utstyr.» For at byggeprosjektet i Tuxedo skulle gå raskere, har utvalgte regionale byggeutvalg i den østlige delen av USA hjulpet til med enkelte sider av arbeidet.

Mange frivillige som arbeider for regionale byggeutvalg rundt om i landet, ser fram til å være med på byggingen av det framtidige hovedkontoret. Dyktige brødre og søstre stiller seg allerede til rådighet for å utføre midlertidig frivillig tjeneste på disse byggeplassene. Leslie Blondeau, som arbeider i rørleggeravdelingen sammen med mannen sin, Peter, sier: «Det at vi arbeider sammen, gjør oss mer sammensveiset og gir oss minner som vi kan glede oss over i lang tid.»

«Jeg jobber for tiden med elektrikerteamet her i Tuxedo», sier Mallory Rushmore. «Hver dag er det spennende å se alle folkene her – alle de frivillige – som jobber sammen.»

«Dette er et utrolig privilegium», sier Quincy Dotson. «Jeg trodde at jeg skulle gi mye av meg selv, men i virkeligheten har jeg fått så mye mer.»

«Det er spennende å være med på dette prosjektet», sier bror Chernish. «Brødrene og søstrene gjør jobben raskt og effektivt, og samtidig trives de veldig godt.»