Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

Juridisk rapport

Juridisk rapport

Apostelen Paulus kom med denne oppfordringen til de kristne: «Husk på dem som er i lenker, som om dere var lagt i lenker sammen med dem.» (Hebr 13:3) Som Jehovas tjenere fortsetter vi å huske på våre trofaste brødre og søstre og ber angående «alle som er i høye stillinger, for at vi skal kunne fortsette å føre et stille og rolig liv med fullstendig gudhengivenhet og alvor». – 1. Tim 2:1, 2; Ef 6:18.

Her er noen av de juridiske sakene som har berørt Jehovas vitner det siste året:

Våre brødre i Russland fortsetter «uten opphold å undervise og å forkynne det gode budskap», trass i at den russisk-ortodokse kirke og enkelte myndighetspersoner  driver en vedvarende kampanje for å prøve å stoppe vår virksomhet. (Apg 5:42) En uklar lov om ekstremisme som opprinnelig ble utformet for å bekjempe terrorisme, blir stadig feilaktig anvendt av russiske myndigheter både på våre publikasjoner og på forkynnere som enkeltpersoner. Som følge av det har russiske domstoler erklært at omkring 70 av våre publikasjoner inneholder «ekstremistiske» ytringer, og myndighetspersoner har ført disse publikasjonene opp på en nasjonal liste over forbudt ekstremistisk litteratur. På grunnlag av denne påståtte faren foretar noen lokale myndigheter razziaer i Rikets saler og i våre brødres hjem for å finne publikasjonene. Politiet anholder, fotograferer og tar fingeravtrykk av mange forkynnere fordi de deltar i felttjenesten,  og prøver ofte å skremme dem mens de er på politistasjonen.

I mai 2013 begynte en rettssak mot 16 brødre og søstre i byen Taganrog. De var tiltalt for å organisere, overvære og delta i kristne møter og for å utføre forkynnelsesarbeid. Dette er første gang siden Sovjetunionens fall at det har blitt reist straffesak mot Jehovas vitner fordi de har praktisert sin tro. Myndigheter andre steder i Russland prøver å få domstolene til å stemple vår litteratur som ekstremistisk og erklære våre brødre skyldige i religiøst hat.

Forholdene for våre brødre og søstre i Eritrea har ikke blitt noe bedre. I juli 2013 var det 52 som satt i fengsel, deriblant 8 brødre som er over 70 år, og 6 søstre. Tre brødre, Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har vært fengslet siden 24. september 1994 fordi de har nektet militærtjeneste.

Over halvparten av de fengslede befinner seg i Meiter fengselsleir i ørkenen nord for hovedstaden, Asmara. Fra oktober 2011 til august 2012 straffet myndighetene 25 av våre brødre ved å sette dem i en container som var halvveis nedgravd i bakken. I sommermånedene sørget vaktene for at fangene fikk komme ut om dagen for å slippe den intense heten inne i bygningen. Men brødrene får dårlig mat og for lite vann, noe som går sterkt ut over helsen deres. I august 2012 døde tragisk nok Yohannes Haile, en 68 år gammel bror, på grunn av denne dårlige behandlingen, slik bror Misghina Gebretinsae gjorde i 2011.