Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitners årbok 2014

Sierra Leone og Guinea

Sierra Leone og Guinea

FOR omkring 500 år siden, i nærheten av Sierra Leone-elvens munning, slo et lite bomullstre rot og begynte å vokse. De neste 300 årene vokste treet seg stort mens en langvarig tragedie utspant seg foran det. Hensynsløse slavehandlere sendte nesten 150 000 menn, kvinner og barn over Atlanteren til utenlandske slavemarkeder.

Det historiske bomullstreet i Freetown

 Den 11. mars 1792 samlet hundrevis av frigitte amerikanske slaver seg under dette bomullstreet for å feire sin hjemkomst til Afrika. Den dagen grunnla de en koloni som virkeliggjorde deres høyeste ønske – Freetown. Det fortsatte å komme frigitte slaver, helt til kolonien bestod av over 100 forskjellige afrikanske grupper. Disse nye innbyggerne gjorde bomullstreet i Freetown til sitt symbol på frihet og håp.

I nesten 100 år har Jehovas vitner i Sierra Leone trøstet folk med håpet om en mye større frihet – «Guds barns herlige frihet». (Rom 8:21) Denne friheten innebærer å bli frigjort fra slaveriet under synden og døden når Guds rike sørger for fred og paradisiske forhold på jorden. – Jes 9:6, 7; 11:6–9.

De siste 50 årene har Jehovas vitners avdelingskontor i Sierra Leone også ført tilsyn med forkynnelsesarbeidet i Guinea. Dette nabolandet har opplevd store politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, noe som har fått mange av innbyggerne til å ta imot Bibelens hjertevarmende budskap.

Jehovas vitner i Sierra Leone og Guinea har forkynt det gode budskap til tross for utallige hindringer, for eksempel dyp fattigdom, utbredt analfabetisme, rotfestede tradisjoner, etniske splittelser og grusom vold. Den beretningen som følger, viser hvordan disse lojale tjenerne for Jehova har hatt urokkelig tro og kjærlighet. Vi er sikker på at deres historie vil røre ved hjertet ditt og styrke din tro på «den Gud som gir håp». – Rom 15:13.

I DENNE DELEN

Oversikt over Sierra Leone og Guinea

Lær mer om disse landene og deres befolkning, religion og språk.

1915–1947 De første årene (Del 1)

I 1915 flyttet det for første gang en døpt tjener for Jehova til Freetown. Mange var interessert i Bibelen.

1915–1947 De første årene (Del 2)

Prestene hadde prøvd å bringe Guds folk til taushet, men Jehova hadde ‘latt det skadelige de gjorde, vende tilbake over dem’.

1915–1947 De første årene (Del 3)

Menigheten i Freetown ble «sterkt opptatt med ordet».

‘Du vil være død innen et år’

To ganger i uken gikk Zachaeus åtte kilometer opp og ned et fjell for å overvære kristne møter. Hva overbeviste ham om at han hadde funnet sannheten?

De kalte ham «Bibel-Brown»

William R. Brown forkynte på de fleste av de karibiske øyene og i Vest-Afrika. Les om hvorfor han følte at han hadde et av de største privilegiene et menneske kunne ha.

1945–1990 ‘Mange blir ført til rettferdighet’ – Dan 12:3. (Del 1)

Forkynnelsesarbeidet skulle trappes kraftig opp. Misjonærer ble sendt for å hjelpe til.

De ville gjerne se den

I 1956 ble filmen Den nye verdens samfunn i virksomhet vist i Freetown i Sierra Leone. Ville noen komme for å se den?

1945–1990 ‘Mange blir ført til rettferdighet’ – Dan 12:3. (Del 2)

Jehovas vitner er kjent i hele Sierra Leone og Guinea som et folk som har respekt for ekteskapet.

1945–1990 ‘Mange blir ført til rettferdighet’ – Dan 12:3. (Del 3)

Hvorfor la poro-politikere fram et forslag i parlamentet om å forby virksomheten til Jehovas vitner?

Hemmelige samfunn

Hvilken innflytelse har de hemmelige samfunnene som er vanlige i Vest-Afrika, på menns og kvinners liv?

1945–1990 ‘Mange blir ført til rettferdighet’ – Dan 12:3. (Del 4)

For å hjelpe andre til å gjøre åndelige framskritt arrangerte menigheter lese- og skrivekurs. Etter hvert som flere lærte å lese, ble det større behov for oversettelse.

De brukte stevnemerket som «pass»

Hvordan fikk stevnedeltakere uten nødvendige reisedokumenter eller pass krysset grensen til Guinea for å kunne overvære områdestevnet?

Jehova har løftet meg opp

Jay Campbell, som hadde polio, ville gjerne overvære et menighetsbibelstudium. Hun sa at hun kunne gå dit på treklossene sine. Klarte hun det?

1991–2001 En «nødens smelteovn» – Jes 48:10 (Del 1)

Til tross for krig sørget Jehovas vitner for at deres trosfeller og andre fikk materiell og åndelig hjelp. Hva hjelp dem til å være sterke og modige?

1991–2001 En «nødens smelteovn» – Jes 48:10 (Del 2)

Under borgerkrigen fortsatte Jehovas vitner «uten opphold å undervise og å forkynne det gode budskap».

Fra barnesoldat til alminnelig pioner

En ung opprørssoldat husket at han ble ønsket varmt velkommen da han gikk på et møte hos Jehovas vitner. Hva motiverte ham til å forandre seg?

Vi kom oss unna opprørssoldater

Hvorfor ble livet til flere Jehovas vitner spart da krigen brøt ut i 1991 og det var kaos og mange drap i Pendembu?

Vakttårn-mannen

Et av Jehovas vitner var kurér under borgerkrigen. Hvordan klarte han å frakte forsyninger og brev fra Freetown til Conakry i Guinea?

Noe som er bedre enn diamanter

Tamba Josiah jobbet i diamantgruver før han ble et Jehovas vitne. Hvorfor synes han at han har funnet noe mer verdifullt enn diamanter?

2002–2013 Fram til i dag (Del 1)

Etter borgerkrigen ble det opprettet nye menigheter, bygd Rikets saler og sendt spesialpionerer til steder med få Jehovas vitner.

2002–2013 Fram til i dag (Del 2)

I dag er Jehovas tjenere i begge landene overbevist om at mange flere kommer til å reagere positivt på det gode budskap om Riket.

Fast bestemt på å tjene Jehova

Philip Tengbeh og kona hans flyktet da opprørere invaderte hjembyen deres, Koindu. De hjalp til med å bygge fem Rikets saler mens de bodde i flyktningleirer.

Jeg forelsket meg i Sierra Leone

Cindy McIntire har tjent som misjonær i Afrika siden 1992. Hun forteller hvorfor hun gleder seg spesielt over å forkynne i Sierra Leone.