Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Et brev fra det styrende råd

Et brev fra det styrende råd

Kjære brødre og søstre!

Ved begynnelsen av dette betydningsfulle året er det en stor glede å skrive til alle dere som sammen med oss tilhører tjenestefolket. I slutten av 2014 vil det ha gått et helt århundre siden vår elskede Konge Jesus Kristus begynte å herske midt iblant sine fiender. – Sal 110:1, 2.

Tidlig i dette tjenesteåret, på årsmøtet til Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, presenterte New World Bible Translation Committee den nylig reviderte engelske utgaven av den beste bibeloversettelsen som finnes. Jehova brukte sine åndsavlede sønner til å utarbeide den opprinnelige New World Translation. (Rom 8:15, 16) Det i seg selv gjør denne oversettelsen helt spesiell, er du ikke enig i det?

 I mange år har det styrende råds redaksjonsutvalg lagt stor vekt på bibeloversetting. I dag finnes hele Ny verden-oversettelsen eller en del av den på 121 språk. Vi oppfordrer deg til å vise Jehova hvor høyt du verdsetter den Bibelen du har. Les i den og mediter over den hver dag. På den måten vil du nærme deg dens Forfatter, Jehova Gud. – Jak 4:8.

Det gjør sterkt inntrykk på oss å høre om de prøvelsene som våre kjære brødre og søstre gjennomgår. Til tider kan de forståelig nok føle at det er vanskelig å glede seg sammen med brorskapet. En familie i Asia, for eksempel, fikk nylig livet snudd på hodet da moren plutselig ble fullstendig lam. De medisinske ekspertene var rådløse og kunne ikke hjelpe henne til å bli frisk igjen. Så sørgelig! Mannen pleier nå sin kone døgnet rundt. Sønnen og de to døtrene er gode kristne eksempler ved å gi foreldrene kjærlig støtte. Denne fine familien og alle dere som har måttet takle forskjellige prøvelser, kan føle den gleden som følger med å utholde trosprøver. (Jak 1:2–4) Jehova forsikrer oss alle om at vi kommer til å være lykkelige for at vi har fortsatt å holde ut under prøvelser, ettersom vi vil bli velsignet med evig liv! – Jak 1:12.

I fjor var det 19 241 252 til stede på minnehøytiden. Det er virkelig oppmuntrende å se så mange ære Jehova og Jesus Kristus ved å overvære årets viktigste møte for Guds folk! I tiden omkring minnehøytiden lød det et mektig lovprisningsrop da millioner tjente som hjelpepionerer i mars og april. Så inspirerende! Og ble du ikke glad over å få vite at de  som er hjelpepionerer under kretstilsynsmannens besøk, kan overvære hele det pionermøtet han leder, selv om besøket hans ikke finner sted i mars eller april? De som er åndelig vise, forstår hvor verdifullt det er å delta aktivt i forkynnelsesarbeidet og i menighetens virksomhet. Å være travelt opptatt hjelper oss til å forbli standhaftige og urokkelige og dermed stå imot Djevelens forsøk på å undergrave vår tro og lede oss på avveier. – 1. Kor 15:58.

Så gledelig det er at det i forrige tjenesteår var 277 344 som ble døpt i vann som symbol på sin innvielse, og som nå går på veien til livet sammen med sine brødre verden over! (Matt 7:13, 14) Disse nye trenger vår støtte for å bli «befestet i troen». (Kol 2:7) Fortsett å oppmuntre hverandre til å holde ut til enden. (Matt 24:13) «Tal trøstende til de nedtrykte sjeler, støtt de svake, vær langmodige mot alle.» (1. Tess 5:14) La oss alle «be uopphørlig» og si: «La ditt rike komme.» – 1. Tess 5:17; Matt 6:10.

Vi er sikker på at dere vil glede dere over å lese denne årboken, og dere skal vite at vi er glad i hver enkelt av dere som elsker Jehova!

Deres brødre

Jehovas vitners styrende råd