Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

Juridisk rapport 2016

Juridisk rapport 2016

I juridiske kamper og under andre vanskelige forhold viser våre brødre og søstre at de er lojale mot Jehova Gud. Deres eksempel oppmuntrer oss alle til å stå fast i troen i tillit til at Jehova vil ta godt vare på dem som er lojale mot ham. – Sal 4:3.

ARGENTINA | Rett til å gi barn religiøs opplæring

Ruth vokste opp i sannheten, men ble uvirksom i ung alder. Senere fikk hun et forhold til en mann, og etter en tid ble de foreldre til en jente. En dag da Ruth så noen Jehovas vitner ved en stand i byen La Plata, kom hun til å tenke på det hun hadde lært da hun vokste opp. Det fikk henne til å ta kontakt med menigheten igjen, og hun begynte å lære den lille datteren sin om Bibelen. Faren til datteren var imot at Ruth lærte datteren om Bibelen og tok henne med på menighetsmøtene, så han brakte saken inn for en familiedomstol for å hindre Ruth i å gjøre dette.

Advokaten til Ruth framholdt at begge foreldrene har rett til å snakke med barnet sitt om religion, og at domstolen ikke kan ta fra dem denne rettigheten med mindre det kan bevises at barnet tar skade av den religiøse opplæringen. Domstolen kom til at foreldrene måtte respektere datterens rett til å utøve en religion slik hun selv ønsket, enda hun bare var fire år på det tidspunktet! Ankedomstolen sa at datteren var for ung til å ta egne avgjørelser når det gjaldt religiøs opplæring, og at de to foreldrene hadde like stor rett til å gi henne religiøs opplæring.

Datteren til Ruth leser Bibelen hver kveld og går nå på møtene sammen med moren sin. Hun gleder seg til å besøke Betel i Buenos Aires.

 ASERBAJDSJAN | Rett til å praktisere sin religion

Apostelen Paulus sa om medlemmene av den sanne kristne menighet: «Hvis ett lem lider, lider alle de andre lemmene sammen med det.» (1. Kor 12:26) Jehovas vitner over hele verden hadde dyp medfølelse med våre to søstre Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova i Aserbajdsjan. I februar 2015 anklaget myndighetene disse to søstrene for ulovlig religiøs virksomhet. Dommeren avgjorde at de skulle varetektsfengsles, og på grunn av flere utsettelser satt de nesten et år i fengsel, hvor de ble svært dårlig behandlet.

Aserbajdsjan: Valida Jabrayilova og Irina Zakharchenko

Da saken deres til slutt kom opp for domstolen i januar 2016, dømte dommeren dem skyldige og idømte dem bøter, men på grunn av den lange varetektsfengslingen slettet han bøtene og ga dem lov til å dra hjem. Da ankedomstolen i Baku avviste anken deres om å bli frikjent for brudd på straffeloven, anket de til høyesterett. I tillegg har de sendt inn klage til FNs menneskerettskomité på grunn av den dårlige behandlingen de ble utsatt for, og på grunn av krenkelsen av deres rett til å praktisere sin religion.

Nå er søstrene i ferd med å komme seg etter det de har vært igjennom. De er veldig takknemlige for at så mange har bedt for dem og gitt uttrykk for at de bryr seg  om dem. Søster Jabrayilova skrev til det styrende råd: «De bønnene dere ba, hjalp oss til å utholde vanskelighetene, og jeg kunne virkelig føle det. Jeg kommer aldri til å glemme den kjærligheten og omtanken som dere, Jehova og mine brødre og søstre verden over har vist.»

ERITREA | Fengslet for sin tro

Pr. juli 2016 er det 55 Jehovas vitner i Eritrea som er fengslet for sin tro. Tre av våre brødre – Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam – har vært fengslet siden september 1994, og ni andre brødre har vært fengslet i mer enn ti år.

I januar 2016 skjedde det en positiv utvikling, for da ble de vitnene som ble arrestert i Asmara under minnehøytiden i april 2014, stilt for retten. Dette er første gang myndighetene formelt har tiltalt vitnene for en «kriminell handling» og gitt dem mulighet til å forsvare seg. Som ventet ble de fleste av de brødrene og søstrene som var stilt for retten, funnet skyldige i å ha deltatt på et «ulovlig» møte, idømt en bot og så løslatt. Men Saron Gebru, en av de tiltalte søstrene, nektet å godta boten. Det førte til at hun ble dømt til seks måneders fengsel. Søster Gebru fikk ta imot besøk en gang i uken, og hun forteller at hun ble behandlet bra. De 54 vitnene som er fengslet i Eritrea, setter pris på alle de bønnene som blir bedt for dem. Vi ønsker alle å ‘huske på dem som er i lenker, som om vi var lagt i lenker sammen med dem’. – Hebr 13:3.

TYSKLAND | Religionsfrihet – juridisk anerkjennelse

Den 21. desember 2015 ga endelig delstaten Bremen i det nordvestlige Tyskland trossamfunnet Jehovas vitner høyere juridisk status enn tidligere. Dermed ble det satt punktum for en sak som har versert i det tyske rettsapparatet i fire år. Tidligere hadde den høyere forvaltningsdomstolen i Berlin  tatt en avgjørelse som førte til at de fleste av de 16 delstatene i Tyskland ga Jehovas vitner den ønskede juridiske statusen. Men myndighetene i Bremen nektet vitnene denne statusen, hovedsakelig på grunnlag av falske anklager fra motstandere.

I 2015 avgjorde den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland at det at Bremen nektet Jehovas vitner den høyere juridiske statusen, var et brudd på vitnenes grunnlovfestede rettigheter. Avgjørelsen bekrefter at grunnlovens bestemmelser om religionsfrihet beskytter den religiøse virksomheten til Jehovas vitner i Bremen. Menighetene der har nå rett til å få skattefritak og andre fordeler som de store trossamfunnene i Tyskland nyter godt av.

KIRGISISTAN | Rett til å praktisere sin religion

I mars 2013 reiste myndighetene i byen Osj i Kirgisistan tiltale mot Oksana Koriakina og moren hennes, Nadezjda Sergienko, på grunnlag av fabrikkerte anklager. Påtalemyndigheten anklaget de to vitnene for å ha svindlet folk mens de forkynte Bibelens budskap for dem, og en dommer dømte dem til husarrest i påvente av rettssaken. I oktober 2014 slo byretten fast at bevisene var falske, at prosedyrer ikke hadde blitt fulgt, og at søstrene var uskyldige. Ankedomstolen opprettholdt denne avgjørelsen i oktober 2015.

Men påtalemyndigheten i Osj anket igjen, denne gangen til Kirgisistans høyesterett. Denne domstolen opphevet frifinnelsen av søstrene og bestemte at saken skulle behandles på nytt. Under rettssaken i april 2016 ba søstrenes advokater om at saken måtte bli avvist, siden foreldelsesfristen hadde utløpt. Dommeren hadde ikke noe annet valg enn å avslutte saken, og dermed opphørte straffeforfølgelsen.

Gjennom hele denne vanskelige perioden hadde søstrene en positiv innstilling. Søster Sergienko sier:  «Mange blir bitre hvis de blir dårlig behandlet, men jeg følte Jehovas kjærlighet og omsorg gjennom brødrene og søstrene – vi var aldri alene.» Søstrene fikk personlig erfare at Jehova holder det han lover i Jesaja 41:10: «Vær ikke redd, ... jeg vil ha et fast grep om deg med min rettferdighets høyre hånd.»

KIRGISISTAN | Religionsfrihet – juridisk anerkjennelse

Den 9. august 2015 braste ti politibetjenter inn på et menighetsmøte i byen Osj i Kirgisistan. De forlangte at det «ulovlige» møtet skulle stoppes umiddelbart, og de til og med truet med å skyte de mer enn 40 som var til stede. Politiet tok ti brødre med til politistasjonen, hvor betjenter utsatte ni av dem for vold og annen mishandling før de løslot dem. To dager senere arresterte politiet Nurlan Usupbaev, en av de brødrene som hadde blitt brutalt banket opp, og anklaget ham for å ha deltatt i ulovlig religiøs virksomhet, siden han hadde ledet møtet.

Da saken mot bror Usupbaev kom opp for Osj byrett, fant ikke dommeren noen beviser for anklagene mot ham og avviste saken. Påtalemyndigheten anket saken til Osj regionale domstol, som avviste anken og dermed bekreftet at bror Usupbaev ikke kunne være skyldig i ulovlig religiøs virksomhet, ettersom Jehovas vitner er lovlig registrert i Kirgisistan.

Men påtalemyndigheten ga seg ikke og anket saken til Kirgisistans høyesterett. Til bror Usupbaevs lettelse avsluttet høyesterett saken i mars 2016. Den opprettholdt de positive avgjørelsene fra byretten og ankedomstolen, noe som igjen bekreftet at Jehovas vitner har rett til å holde religiøse møter i Kirgisistan. En atskilt sak som ofrene har brakt for retten mot politibetjentene i Osj, er fortsatt til behandling i rettssystemet.

 RUSSLAND | Religionsfrihet

Til tross for kraftige protester fra russiske menneskerettighetsforkjempere fortsetter russiske myndigheter sitt nådeløse angrep mot Jehovas vitner og deres religiøse virksomhet. Ved siste opptelling hadde myndighetene erklært 88 av publikasjonene våre for å være «ekstremistiske», og de har også forbudt vårt offisielle nettsted, jw.org. I 2015 nektet tollmyndigheter import av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter, og en domstol i Vyborg vurderer nå om den skal erklære denne moderne bibeloversettelsen for å være «ekstremistisk». I mars 2016 gikk riksadvokatens kontor så langt  som til å true med å stenge Jehovas vitners avdelingskontor i Solnetsjnoje utenfor St. Petersburg på grunn av påstått «ekstremistisk virksomhet».

Trass i myndighetenes aggressive kampanje mot Jehovas vitner har det vært noen lyspunkter. I oktober 2015 gikk påtalemyndigheten til sak for å få avviklet Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Tjumen, som ligger cirka 2100 kilometer øst for Moskva. Selv om det forelå beviser for at politiet hadde fabrikkert bevismaterialet mot vitnene, avgjorde Tjumen regionale domstol at Tjumen LRO var skyldig. Men den 15. april 2016 omgjorde Russlands høyesterett den lavere domstolens avgjørelse og sa at det «ikke var noen grunn til å avvikle Jehovas vitners LRO i byen Tjumen». Da rettsformannen leste opp dommen, brøt de 60 brødrene og søstrene som hadde fylt rettssalen, ut i stående applaus.

Jehovas folk i Russland er fast bestemt på å fortsette å tjene ham uansett hva slags «våpen som blir formet mot [dem]». – Jes 54:17.

 RWANDA | Rett til skolegang uten religiøs diskriminering

I de senere årene har skolebarn i Rwanda som er Jehovas vitner, risikert å bli utvist fra skolen fordi de nekter å være med på religiøse eller patriotiske aktiviteter. For å gjøre noe med problemet utstedte myndighetene den 14. desember 2015 en forskrift som skulle fjerne religiøs diskriminering i skolen. Forskriften sier at skolene skal respektere elevenes religionsfrihet.

Den 9. juni 2016 ble artikkelen «Rwanda treffer tiltak for å bekjempe diskriminering i skolen» publisert i nyhetsrommet på jw.org. Interessant nok publiserte en populær nettavis i Rwanda denne artikkelen på sine sider. Etter kort tid hadde nettavisartikkelen over 3000 treff, og mange lesere skrev positive kommentarer om myndighetenes tiltak. Vitnene i Rwanda er takknemlige for denne forskriften, som skal sikre at barna deres får skolegang uten religiøs diskriminering.

Rwanda: De fikk begynne på skolen igjen

SØR-KOREA | Samvittighetsfrihet – militærnekting av samvittighetsgrunner

I over 60 år har mannlige Jehovas vitner i Sør-Korea mellom 19 og 35 år møtt vanskeligheter på grunn av militærnekting. Sørkoreanske myndigheter anerkjenner ikke retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner og tilbyr ikke noe alternativ til militærtjeneste. I noen familier av Jehovas vitner har tre generasjoner – bestefar, far og sønn – ikke hatt noe annet valg enn å gå i fengsel når de har blitt innkalt til militærtjeneste.

Forfatningsdomstolen har to ganger avgjort at vernepliktsloven er i samsvar med grunnloven, men lavere domstoler og menn som har blitt straffet i henhold til den loven, har igjen brakt saken inn for forfatningsdomstolen. Den 9. juli 2015 hørte domstolen argumenter som ble framholdt  på vegne av samvittighetsnektere. Bror Min-hwan Kim, som satt 18 måneder i fengsel fordi hans samvittighet ikke tillot ham å godta militær opplæring, sier: «Jeg har blitt straffet og løslatt fra fengsel. Men jeg håper at mange andre samvittighetsnektere skal slippe å bli straffet. Hvis de får lov til å utføre alternativ tjeneste, vil de kunne bidra til samfunnet.» Forfatningsdomstolen vil snart kunngjøre sin avgjørelse.

TURKMENISTAN | Bahram Hemdemov

Bror Hemdemov er 53 år og er gift og har fire sønner. Han er en åndeligsinnet mann som er høyt respektert i lokalsamfunnet. I mai 2015 ble han dømt til fire års straffarbeid for å ha holdt et «ulovlig» religiøst møte hjemme hos seg. Han er plassert i en arbeidsleir som ligger i byen Seydi, og som er beryktet på grunn av de elendige forholdene der. Han har blitt utsatt for gjentatte forhør og brutal vold. Men han fortsetter å være lojal mot Jehova, og det gjør familien hans også. Bror Hemdemovs kone, Gulzira, har kunnet besøke ham fra tid til annen for å gi oppmuntring.

Jehovas folk fortsetter å bevise sin lojalitet når den blir satt på prøve, og vi ber for våre brødre. Deres gode eksempel motiverer oss til å styrke vår egen lojalitet mot Gud, i tillit til løftet i Salme 37:28: «Han skal ikke forlate sine lojale.»