Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Et brev fra det styrende råd – 2017

Et brev fra det styrende råd – 2017

Kjære brødre og søstre!

På 600-tallet fvt. fikk profeten Esekiel et helt spesielt syn. Han så en kolossal himmelvogn som ble styrt av universets Overherre. Det mest imponerende ved vognen var måten den beveget seg på. Den fór av gårde med lynets hastighet, til og med når den endret retning, som den kunne gjøre uten å redusere farten eller snu seg! – Esek 1:4, 9, 12, 14, 16–27.

Dette synet minner oss om at den himmelske delen av Jehovas universelle organisasjon hele tiden er i bevegelse. Og den jordiske delen? Det forrige tjenesteåret viste tydelig at Jehova også får sitt organiserte folk på jorden til å bevege seg i et imponerende tempo!

Den himmelske delen av Jehovas organisasjon er hele tiden i bevegelse

Her i USA har medlemmer av Betel-familien vært travelt opptatt med å flytte ut av Brooklyn og inn i det nye hovedkontoret i Warwick i staten New York og også til andre Betel-komplekser, og noen har flyttet ut av Betel og begynt i andre former for tjeneste. Ved mange avdelingskontorer rundt om i verden har betelitter vært travelt opptatt på grunn av bygging, renovering, sammenslåing eller flytting til nye steder. Hva med deg? Du har kanskje ikke flyttet, men du har sikkert vært travelt opptatt på andre måter.

 Det styrende råd synes det er rørende og oppmuntrende å se at Guds folk verden over holder følge med Jehovas organisasjon og gjør mer i tjenesten enn noen gang før. Mange har flyttet til steder med større behov. Andre har gjort forandringer for å kunne forkynne i et fremmedspråklig distrikt. Mange har prøvd en gren av tjenesten som de ikke har vært med på før. Mange andre har utvidet tjenesten sin på andre måter. Og alle trofaste kristne, deriblant de eldre og de syke, fortsetter lojalt i løpet for livet – de er engasjert i tjenesten for Jehova og er på den måten med på å avsløre Satan som den løgneren han er! – 1. Kor 9:24.

Dere kan være sikre på at Jehova legger merke til den villige innstillingen dere har. (Hebr 6:10) En slik villig  innstilling får oss til å tenke på Abraham og Sara. Da Abraham var i 70-årene, flyttet han fra byen Ur i Kaldea og tok med seg familien sin den lange veien til Kanaan, der han bodde i telt helt til han døde, hundre år senere. For en villig innstilling han og hans kjære kone viste! – 1. Mos 11:31; Apg 7:2, 3.

Har du også en slik innstilling? Alle dere som trofast holder ut i denne vanskelige tiden, gjør det som Jesus sa at vi skulle gjøre. Han sa: «Gå derfor og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» – Matt 28:19.

Det at Jesus sa «gå», viser at vi må være aktive. Det er virkelig oppmuntrende å se hvor mye Kristi ivrige disipler utrettet i det forrige tjenesteåret! Det er lett å se at Jehova med sin mektige hånd har velsignet arbeidet med å forkynne det gode budskap om Riket for alle nasjoner. – Mark 13:10.

Mange reagerer positivt på budskapet. Det høyeste antall forkynnere i forrige tjenesteår var 8 340 847, og gjennomsnittlig ble det ledet 10 115 264 bibelstudier hver måned. Ja, det er tydelig at himmelvognen er i bevegelse, og at dere holder følge! Fortsett med det fine arbeidet dere gjør, i den korte tiden som er igjen før Jehova lukker døren til frelse.

Så passende det er at årsteksten for 2017 er: «Sett din lit til Jehova og gjør det gode»! (Sal 37:3) Når dere «gjør det gode» ved å utføre hellig tjeneste for Jehova, viser dere at dere setter deres lit til ham. Husk alltid at dere aldri er alene. Jesus vil fortsette å oppfylle  sitt løfte: «Se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» – Matt 28:20.

ÅRSTEKSTEN FOR 2017:

«Sett din lit til Jehova og gjør det gode»

Dere kan være sikre på at Jehova vil fortsette å velsigne deres trofaste tjeneste. Enten vi kan gjøre lite eller mye, er det som betyr noe for Jehova, at vi gjør vårt beste, og at vi gjør det med det rette motivet. Alle slike gaver gleder hans hjerte og fører til hans godkjennelse. (2. Kor 9:6, 7) Så fortsett å nærme dere vår kjærlige Far ved regelmessig å be til ham, studere hans Ord, gå på kristne møter og delta i forkynnelsen.

I ‘den korte tidsperioden’ som Djevelen har igjen, er denne onde opprøreren fast bestemt på å bruke alle tilgjengelige midler for å prøve å få oss til å slutte å tjene Jehova trofast. (Åp 12:12) Hold dere nær til Jehova. Da vil ikke noen av Djevelens forsøk lykkes. (Sal 16:8) Vi er veldig glad i dere alle og er takknemlige for alt dere gjør for å fremme Rikets interesser nå i de siste dager.

Deres brødre

Jehovas vitners styrende råd