• Antall avdelingskontorer: 89

 • Antall land og områder som rapporterte: 240

 • Antall menigheter: 119 485

 • Antall til stede på minnehøytiden: 20 085 142

 • Antall som forsynte seg av symbolene: 18 013

 • Høyeste antall forkynnere: 8 340 847

 • Gjennomsnittlig antall forkynnere: 8 132 358

 • Prosentvis økning fra 2015: 1,8

 • Antall døpt: 264 535

 • Gjennomsnittlig antall hjelpepionerer: 459 393

 • Gjennomsnittlig antall pionerer: 1 157 017

 • Antall timer brukt i forkynnelsen: 1 983 763 754

 • Gjennomsnittlig antall bibelstudier: 10 115 264

I tjenesteåret 2016 brukte Jehovas vitner over 213 millioner dollar til å støtte spesialpionerer, misjonærer og kretstilsynsmenn i deres forkynnergjerning. Verden over er det til sammen 19 818 ordinerte forkynnere som tjener ved eller i tilknytning til avdelingskontorene, og som er medlemmer av Jehovas vitners verdensomfattende orden av spesielle heltidstjenere.