Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

Full satsing på Rikets sal-bygging

Full satsing på Rikets sal-bygging

DET er virkelig spennende å se hvordan Jehova har satt fart i den sanne tilbedelse verden over! (Jes 60:22) Det har ført til at det hele tiden er stort behov for Rikets saler. På verdensbasis er det behov for å bygge eller renovere minst 13 000 Rikets saler.

For å sette fart i arbeidet på den mest økonomiske måten har det styrende råd gjennomført noen justeringer i de forskjellige byggeavdelingene. Den verdensomfattende bygge- og prosjekteringsavdelingen (WDC), som nylig er opprettet ved hovedkontoret i Brooklyn i New York, har gjort en enorm innsats  for å prioritere og behandle bygge- og renoveringsprosjekter verden over. Den regionale bygge- og prosjekteringsavdelingen (RDC) ved avdelingskontorene i Australasia, Sentral-Europa, Sør-Afrika og USA har koordinert prosjekter i sine respektive områder med vekt på å bygge Rikets saler raskere og på en mer økonomisk måte. RDC lærer også opp avdelingskontorene i sitt område til å vedlikeholde de bygningene de har ansvar for. Og ved hvert avdelingskontor er det den lokale bygge- og prosjekteringsavdelingen (LDC) som koordinerer bygging og vedlikehold av Rikets saler og stevnehaller.

I januar 2015 overvar alle eldste i USA et spennende videooverført møte som forklarte det nye opplegget for prosjektering, bygging og vedlikehold av Rikets saler. Dette var det de lærte:

  • Bygging: Standardisert utforming og materialbruk skal tilpasses lokale forhold og skal være i samsvar med retningslinjer fra det styrende råds utgiverutvalg. Bygningene skal være lette å vedlikeholde og holdbare, men samtidig tiltalende og økonomiske i drift.

  • Vedlikehold: Frivillige i hver menighet vil få opplæring i å vedlikeholde og dermed forlenge bygningenes levetid.

Omfanget av dette bygge- og vedlikeholdsarbeidet er enormt. Men de forente anstrengelsene til Guds folk vil sette fart i arbeidet og føre til at de bidragene som kommer inn, blir brukt på en god måte.