Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Iherdige pilegrimer samarbeidet med bror Russell

For 100 år siden – 1916

For 100 år siden – 1916

I BEGYNNELSEN av 1916 hadde Den store krigen, senere kjent som den første verdenskrig, rast i over et år. Tapene på begge sider var svimlende.

I The Watch Tower for 1. januar 1916 stod det: «En virkning av den store europeiske krigen er at den har fått noen til å tenke i retning av religion og et framtidig liv.» Artikkelen fortsatte: «Vi må være oss våre privilegier og muligheter bevisst, så vi ikke er kraftløse, men nidkjære for Gud og hans budskap.»

Årsteksten for 1916 var: «Sterk i troen», og den var basert på Romerne 4:20. Dette oppmuntret mange av bibelstudentene til å bevare en sterk tro, og de ble rikt velsignet av Jehova.

Pilegrimer gav oppmuntring

Selskapet Vakttårnets reisende representanter, som da ble kalt pilegrimer, reiste fra by til by og gav bibelstudentene  oppmuntring og veiledning. I 1916 reiste minst 69 pilegrimer hele 80 000 mil i dette arbeidet.

Pilegrimen Walter Thorn, som talte på et stevne i Norfolk i Virginia, sammenlignet de kristnes kamp med Den store krigen: «Det er anslått at 20–30 millioner menn nå kjemper i krigen. ... Noe som er ukjent for verden, er at det finnes et annet kompani [av soldater]. De er Herrens soldater, og som Gideons hær kjemper også de, men ikke med kjødelige våpen. De kjemper for sannhet og rettferdighet, og de kjemper troens gode strid.»

Krigen stoppet dem ikke

I Frankrike ble over én million mann såret eller drept i det første slaget ved Somme i siste halvdel av 1916. Samtidig støttet iherdige brødre rundt om i Frankrike opp om klassene, eller menighetene, også når krigen gjorde dette vanskelig. The Watch Tower for 15. januar 1916 gjengav et brev fra Joseph Lefèvre, en bibelstudent som  ble tvunget til å flykte fra hjembyen Denain i Frankrike da den ble invadert av tyske tropper i 1914. Han drog sørover til Paris og begynte å komme sammen med den eneste klassen av bibelstudenter i byen. Selv om han hadde dårlig helse, ledet han snart alle møtene.

Senere fikk Joseph hjelp av Théophile Lequime, som også hadde flyktet fra Denain. Bror Lequime hadde først dratt til Auchel i Frankrike, der han begynte å oversette artikler fra The Watch Tower og sende dem til brødre i andre deler av Frankrike som ikke var okkupert. De militære myndighetene tvang ham til å forlate Auchel fordi de hadde fått mistanke til virksomheten hans. Bror Lefèvre følte at det at bror Lequime kom til Paris, var et svar på hans bønner.

De fikk lønn for sitt arbeid i Paris. Bror Lefèvre skrev: «Nå har vi en klasse på omkring 45 ... Mange har erfart det fine og ærefulle ved å innvie seg, og de gjør store åndelige framskritt. Nesten alle medlemmene kommer på det ukentlige vitnesbyrdsmøtet.»

De bevarte nøytraliteten

Krigen trakk i langdrag, og mange av våre brødre ble prøvd i spørsmålet om nøytralitet. I Storbritannia ble det innført tvungen verneplikt, og alle menn mellom 18 og 40 år ble innkalt. Men mange bibelstudenter bevarte trofast sin nøytralitet.

The Watch Tower for 15. april 1916 trykte for eksempel et brev som W.O. Warden fra Skottland hadde skrevet. Han sa: «En av sønnene mine er nå blitt 19 år. Så langt har han avlagt et godt vitnesbyrd for Herren ved å nekte å la seg innrullere, og hvis det skulle vise seg at han blir skutt fordi han fortsatt nekter, har jeg tillit til at han får himmelsk nåde til å stå fast for sannhetens og rettferdighetens prinsipper.»

 James Frederick Scott, en ung kolportør fra Edinburgh i Skottland, ble stilt for retten fordi han nektet å utføre militærtjeneste. Men etter at retten hadde hørt ham forklare seg, kom den til at bror Scotts tilfelle kom inn under et unntak i loven, og frikjente ham.

Men det var mange andre som ikke fikk fritak. I september hadde 23 av de 264 brødrene som hadde søkt om fritak, blitt pålagt ikke-stridende tjeneste. Resten, hvorav noen «ble idømt forskjellige typer straff», måtte utføre «arbeid av nasjonal betydning, som veibygging, steinbryting, osv.», stod det i en rapport i The Watch Tower for 15. oktober 1916. Det var bare 5 brødre som ble fritatt for militærtjeneste.

Charles Taze Russell dør

Den 16. oktober 1916 drog Charles Taze Russell, som tok ledelsen blant bibelstudentene på den tiden, ut på en foredragsreise i den vestlige delen av USA. Han kom aldri tilbake. Tidlig tirsdag ettermiddag den 31. oktober døde bror Russell på et tog i Pampa i Texas, 64 år gammel.

Mange av brødrene kunne ikke forestille seg at noen kunne fylle bror Russells plass. I testamentet hans, som ble gjengitt i The Watch Tower for 1. desember 1916, stod det hva han ønsket i forbindelse med det arbeidet han hadde ledet så lenge. Men ett spørsmål gjenstod: Hvem skulle overta etter ham?

Det spørsmålet skulle avgjøres på årsmøtet til Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania på nyåret i 1917. Det ble holdt avstemning blant dem som var til stede, og avgjørelsen var enstemmig. Men de neste månedene skulle vise at denne enigheten var kortvarig, og harde prøvelser ventet brødrene.