Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 INDONESIA

Stolte over å gjøre kjent Jehovas navn

Stolte over å gjøre kjent Jehovas navn

Under de mange årene med forbud fulgte brødrene i Indonesia Jesu kloke råd om å «være forsiktige som slanger og likevel uskyldige som duer». (Matt 10:16) Men da forbudet opphørte, trengte mange å lære hvordan de skulle forkynne «med frimodighet». – Apg 4:31.

Noen brødre nølte for eksempel med å forkynne fra dør til dør. De fokuserte heller på gjenbesøk og bibelstudier. Andre vegret seg for å snakke med muslimer. Mange presenterte seg som kristne istedenfor Jehovas vitner og brukte bibeloversettelser fra kristenheten istedenfor den indonesiske utgaven av Ny verden-oversettelsen. * Andre ville ikke tilby publikasjonene våre offentlig.

Noe av dette hang igjen etter forbudet, og noe stammet fra den lokale kulturen, der man velger kompromiss framfor konfrontasjon og forsiktighet framfor åpenhet. Hvordan skulle brødrene klare å forandre seg?

Jehovas løsning kom i form av vennlige råd fra åndelig modne brødre. (Ef 4:11, 12) I 2010 fikk de for eksempel besøk av Stephen Lett fra det styrende råd. Han oppmuntret brødrene på det varmeste til å opphøye Guds navn ved å være flinke til å bruke Ny verden-oversettelsen i forkynnelsen. «Bror Letts tale gjorde sterkt inntrykk på mange forkynnere», sier misjonæren Misja Beerens. «De forstod at det var nødvendig å  stå fram som Jehovas vitner og stolt forsvare Guds Ord.»

Siden indonesiske muslimer ofte forbinder Jehovas vitner med kristenheten, inneholdt den indonesiske utgaven av Vår tjeneste for Riket dette nyttige rådet: «Å presentere seg som et av Jehovas vitner i begynnelsen av samtalen er ofte best. ... Vi er stolte av å representere Jehova, og vi ønsker å gjøre hans navn og hensikter kjent i distriktet vårt!» Shinsuke Kawamoto på avdelingskontoret i Indonesia forteller: «Denne direkte, men taktfulle måten å gå fram på gir gode resultater. Mange muslimer er nysgjerrige på Jehovas vitner. De vil gjerne vite hva som gjør oss annerledes. Nysgjerrigheten deres gir oss mulighet til å få avlagt et godt vitnesbyrd.»

Forkynnerne ble også oppfordret til å levere flere blad. «For at folk skal bli kjent med oss, må de lese bladene våre», sier Lothar Mihank, som er koordinator for utvalget ved avdelingskontoret. «Bladene myker opp ‘jorden’ og gjør folk mer mottagelige for sannheten. Når vi leverer dem overalt der vi kan, får flere muligheten til å lære om Jehova.»

Offentlig forkynnelse virker

I 2013 lanserte avdelingskontoret i Indonesia to nye forkynnelsesmetoder som er godkjent av det styrende råd: Spesiell offentlig forkynnelse i storbyer og menighetens program for offentlig forkynnelse. Disse spennende tiltakene gir mange flere i Indonesia mulighet til å høre det gode budskap.

De første av mange bord til spesiell offentlig forkynnelse ble satt opp i store elektronikkjøpesentre i  Vest-Jakarta. Så begynte lokale menigheter å sette opp traller og bord til offentlig forkynnelse i sitt eget distrikt. Innen et år var over 400 traller og bord i bruk i byer overalt i Indonesia. Hvordan har det gått?

Yusak Uniplaita, en eldste i Jakarta, forteller: «Før vi startet med programmet for offentlig forkynnelse, bestilte menigheten 1200 blad i måneden. Seks måneder senere bestilte vi 6000 blad i måneden. Nå bestiller vi 8000 blad i måneden. I tillegg leverer vi mange bøker og brosjyrer.» I Medan i Nord-Sumatra satte en liten gruppe pionerer opp traller på tre steder. Den første måneden leverte de 115 bøker og cirka 1800 blad. To måneder senere leverte omkring 60 pionerer på 7 steder over 1200 bøker og 12 400 blad. «Disse nye forkynnelsesmetodene engasjerer brødrene og viser det åndelige potensialet i Indonesia», sier misjonæren Jesse Clark. «Offentlig forkynnelse har kommet for å bli!»

Det språket som ligger hjertet nærmest

Indonesia ligger i et av de områdene på jorden med flest språk. * De fleste snakker indonesisk, som er fellesspråket, men mange snakker også et lokalt språk – det språket som ligger hjertet nærmest.

Teamet i Nord-Sumatra som oversetter til batak

I 2012 bestemte avdelingskontoret seg for å undersøke behovene i dette mangespråklige distriktet. «Vi begynte med å oversette materiale til 12 lokale språk som brukes av omkring 120 millioner mennesker», sier Tom Van Leemputten. «Da de javanesiske oversetterne så den første traktaten på javanesisk, gråt de  av glede. Endelig hadde de åndelig mat på sitt eget språk!»

Men de fleste menighetene fortsatte å ha møtene på indonesisk, til og med på steder der de fleste snakket sitt lokale språk. «I 2013 var min kone, Carmen, og jeg på et todagers stevne på øya Nias i Nord-Sumatra», forteller Lothar Mihank. «De fleste av de 400 tilhørerne snakket nias, men alle talene var på indonesisk. Etter å ha snakket med talerne sa vi til tilhørerne at programmet neste dag ville bli på nias. Dagen etter var det over 600 som presset seg sammen i salen.» Carmen sier: «Det var tydelig at tilhørerne fulgte mye bedre med da programmet ble holdt på nias, enn de hadde gjort dagen før, da talene ble holdt på indonesisk. De  var begeistret for å høre – og virkelig forstå – Bibelens budskap på sitt eget språk.»

En som er døv, får åndelig hjelp

Selv døve i Indonesia kan nå «høre» sannheten på sitt eget språk. Siden 2010 har det teamet som oversetter til indonesisk tegnspråk, produsert 7 brosjyrer og 8 traktater. Dessuten har avdelingskontoret holdt 24 tegnspråkkurs for over 750 brødre og søstre. I dag gir 23 tegnspråkmenigheter og -grupper åndelig hjelp og trøst til anslagsvis 3 millioner døve i Indonesia.

For tiden har oversettelsesavdelingen 37 oversetterteam. Det er 117 oversettere og 50 andre som utfører serviceoppgaver på 19 forskjellige steder i Indonesia.

^ avsn. 2 Hele Ny verden-oversettelsen på indonesisk ble utgitt i 1999. Oversetterne arbeidet hardt i sju år under forbud for å fullføre prosjektet. Mange år senere ble det bibelske oppslagsverket Innsikt i De hellige skrifter i to bind og Watchtower Library på cd-rom utgitt på indonesisk, noe som krevde en enorm innsats!

^ avsn. 2 Indonesia har 707 levende språk, mens nabolandet i øst, Papua Ny-Guinea, har 838.