Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitners årbok 2016

 INDONESIA

Bibelkring

Bibelkring

PÅ SLUTTEN av 1930-tallet dukket det opp en ny religiøs bevegelse som ble kalt Bibelkring (et nederlandsk navn som betyr «bibelgruppe»), rundt Tobasjøen i provinsen Nord-Sumatra. Bevegelsen ble til etter at flere lærere hadde tatt imot litteratur av en pioner, sannsynligvis Eric Ewins, som forkynte der i 1936. Det lærerne leste, fikk dem til å forlate den batakiske protestantiske kirken og opprette hjemmebibelstudiegrupper, som etter hvert fikk flere hundre medlemmer. *

Dame Simbolon, et tidligere medlem av Bibelkring, er nå en kristen søster

Ut fra litteraturen pionerene hadde levert, forstod de første medlemmene flere bibelske sannheter. «De nektet å hilse flagget og å feire jul og bursdag. Noen forkynte til og med fra dør til dør», sa Dame Simbolon, et tidligere medlem som kom i sannheten i 1972. Men siden bevegelsen manglet støtte fra Guds organisasjon, ble den snart preget av menneskelig tankegang. «Kvinner fikk ikke lov til å bruke sminke, smykker eller moderne klær – ikke engang sko», forklarer Limeria Nadapdap, et annet tidligere medlem som nå er en søster. «Medlemmene fikk heller ikke skaffe seg identitetskort, noe som fikk myndighetene til å se rødt.»

Etter hvert ble den religiøse bevegelsen Bibelkring splittet i flere grupperinger og gikk gradvis i oppløsning. Senere, etter at det begynte å komme pionerer til området rundt Tobasjøen igjen, var det mange tidligere Bibelkring-medlemmer som tok imot sannheten.

^ avsn. 1 Noen kilder anslår at Bibelkring på det meste hadde flere tusen medlemmer.