Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitners årbok 2015

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

Juridisk rapport

Juridisk rapport

ARMENIA innfører siviltjeneste som tar hensyn til kristen nøytralitet

Armenia: Noen brødre blir sendt til avsidesliggende deler av landet for å utføre siviltjeneste. Mens de er der, fortsetter de å forkynne ivrig

I 2013 innførte armenske myndigheter et opplegg for siviltjeneste som gjør at Jehovas vitner i Armenia kan velge å utføre siviltjeneste i stedet for å måtte gå i fengsel fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste. I januar 2014 meldte avdelingskontoret at 71 brødre begynte i den jobben de var blitt tildelt i dette nye opplegget. Noen brødre arbeider for eksempel som kjøkkenpersonell eller pleieassistenter på sykehus. Lederne for opplegget har  kommet med positive kommentarer om den arbeidsmoralen og holdningen brødrene har når de utfører arbeidsoppgavene sine, som ofte er vanskelige. Brødrene er takknemlige for at det er blitt mulig for dem å utføre siviltjeneste, slik at de kan bevare en ren kristen samvittighet. * En bror sier: «Vi er takknemlige mot Jehova for at vi kan få utføre alternativ tjeneste, noe som hjelper oss til å bevare vår nøytralitet og samtidig ha frihet til å tilbe ham.»

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK Som første ikke-katolske trossamfunn får Jehovas vitner rett til å foreta vielser

I 1954 undertegnet Den dominikanske republikk et konkordat med Vatikanet som gjorde at den katolske kirke ble det eneste trossamfunnet der i landet som fikk rett til å foreta vielser. Hvis to som skulle gifte seg, ikke ønsket en katolsk vielse, var borgerlig vielse det eneste alternativet. Men i 2010 ble det vedtatt en ny grunnlov som gav kvalifiserte representanter fra andre trossamfunn rett til å foreta vielser. Myndighetene ordnet med opplæring for dem som ønsket å få vigselsrett. Avdelingskontoret i Den dominikanske republikk valgte ut 30 eldste som skulle få slik opplæring. Av de mer enn 2000 personene som søkte om å få vigselsrett, var det bare 32 som ble godkjent. Imidlertid fikk alle våre 30 brødre rett til å vie par som er Jehovas vitner.

 INDIA Fast bestemt på å forkynne fryktløst

Sundeep og Deepalakshmi Muniswamy

Den 27. januar 2014 avgjorde delstaten Karnatakas menneskerettighetskomité at politiinspektøren ved Old Hubli politistasjon i Karnataka hadde krenket menneskerettighetene til bror Sundeep Muniswamy fordi politiinspektøren hadde unnlatt å beskytte vår bror mot et pøbelangrep den 28. juni 2011. Komiteen holdt politiinspektøren ansvarlig for at menneskerettighetene  var blitt krenket, og anmodet myndighetene i Karnataka om å treffe disiplinære tiltak mot ham. Komiteen anbefalte dessuten at bror Muniswamy fikk utbetalt en erstatning på 20 000 rupier (cirka 2200 kroner), og at beløpet ble trukket fra politiinspektørens lønn.

Bror Muniswamy sier at han og familien hans er takknemlige mot Jehova for denne usedvanlige avgjørelsen og er fast bestemt på å fortsette å forkynne det gode budskap fryktløst. Avgjørelsen har styrket brødrenes tro og deres tillit til Jehovas evne til å beskytte sitt folk. Den er også et sterkt signal til myndighetene om at de må beskytte menneskerettighetene til Jehovas vitner i Karnataka. I forbindelse med den samme hendelsen venter bror Muniswamy og en annen bror imidlertid fortsatt på at en straffesak mot dem skal komme opp for retten.

KIRGISISTAN Forfatningsdomstolen verner om retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner

Den 19. november 2013 var en merkedag for dem i Kirgisistan som av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste. Forfatningsdomstolen traff en avgjørelse som gjaldt sakene til elleve Jehovas vitner, og erklærte at Kirgisistans opplegg for alternativ tjeneste var i strid med grunnloven. En lov påla dem som utførte alternativ tjeneste, å gi økonomisk støtte direkte til militære aktiviteter. I tillegg ble samvittighetsnektere automatisk innrullert i reservestyrkene når de var ferdige med den alternative tjenesten. Forfatningsdomstolen slo fast at det var en krenkelse av retten til religionsfrihet å tvinge samvittighetsnektere til å utføre alternativ tjeneste under slike omstendigheter. I løpet av de første månedene av 2014 fulgte Kirgisistans høyesterett opp avgjørelsen fra forfatningsdomstolen og frikjente 14 Jehovas vitner som var blitt straffedømt under den tidligere loven. Disse gunstige avgjørelsene har gjort slutt på  en sju år lang kamp for at samvittighetsnektere skulle få rett til religionsfrihet. Det at disse fredelige unge mennene har holdt fast ved sitt standpunkt, har ført til at Jehovas navn og religionsfriheten er blitt forsvart i Kirgisistan.

Kirgisistan: Brødre som fikk sakene sine behandlet i Kirgisistans høyesterett

NIGERIA «Jehova belønnet meg»

I delstaten Abia i Nigeria blir Jehovas vitner ofte utsatt for trusler og blir frosset ut av lokalsamfunnet fordi de ikke vil være med i foreninger for jevnaldrende *. Slike foreninger driver ofte med vold og spiritistiske ritualer. Tidlig en morgen i november 2005 opplevde bror Emmanuel Ogwo og hans kone at medlemmer av foreningen for jevnaldrende i Asaga Ohafia trengte seg inn i hjemmet deres. Uten å ha rett til det fratok  inntrengerne dem alle eiendelene deres som tvungen betaling av medlemsavgift. Ekteparet fikk bare beholde de klærne de hadde på seg. I 2006 ble bror Ogwo kastet ut fra hjemmet sitt og landsbyen sin. Han og hans kone søkte tilflukt hos en bror i en annen landsby, der de ble tatt godt vare på. Bror Ogwo vendte tilbake til hjemmet sitt året etter, men ble fortsatt utsatt for press til å bli med i foreningen for jevnaldrende, og hans forespørsler om å få tilbake eiendelene ble ignorert.

Den 15. april 2014 avgjorde Abias høyesterett saken i favør av bror Ogwo og slo fast at han ifølge grunnloven har rett til foreningsfrihet og religionsfrihet. Bror Ogwo har fått tilbake eiendelene sine, Jehovas vitner blir ikke frosset ut av samfunnet i samme grad som før, og brødrene i Asaga Ohafia forkynner nå fritt der.

Bror Ogwo forteller hvordan han reagerte da han fikk høre rettens avgjørelse: «Jeg hoppet av glede. Jeg var så lykkelig. Jeg følte at Jehova hadde vunnet saken, og at englene var med meg. Jehova belønnet meg.»

RUSSLAND En avgjørelse i favør av jw.org

De mange juridiske utfordringene som våre brødre i Russland møter, er faktisk «blitt til framgang for det gode budskap» der i landet. (Fil 1:12) Selv om noen myndighetspersoner og religiøse ledere sterkt motarbeider vår virksomhet, fortsetter våre brødre i Russland å tjene Jehova trofast, og han velsigner deres anstrengelser.

Én indikasjon på dette er en juridisk seier som er blitt vunnet i byen Tver. I 2013 reiste påtalemyndigheten sak ved en lokal domstol for å få forbudt jw.org i hele Russland. Domstolen avgjorde saken i favør av påtalemyndigheten uten å underrette representanter for Jehovas vitner. Men våre brødre fikk senere høre om domstolens avgjørelse og anket saken. Den 22. januar 2014 omgjorde den regionale domstolen i Tver den  avgjørelsen som var blitt truffet av den lavere domstolen, og avgjorde saken i vår favør. Takket være Jehova og de bønnene som er blitt bedt av brødre verden over, kan de fleste av våre brødre i Russland nå glede seg over å ha adgang til jw.org, noe som gir mange åndelige goder.

TYRKIA fortsetter å ignorere retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner

Bariş Görmez, et av Jehovas vitner i Tyrkia, satt i fengsel i over fire år fordi han hadde nektet å gjøre militærtjeneste. Etter at han ble arrestert, ble han utsatt for hard behandling fra militærpolitiet – han ble slått med køller og sparket. Også i fengselscellen hadde han det svært vanskelig. Fordi bror Görmez er 2,1 meter høy, var den sengen han hadde fått, for liten, så han ble nødt til å ligge på tvers av to senger og i en forvridd stilling. Etter hvert gav fengselsmyndighetene ham lov til å ha en større madrass, som den lokale menigheten skaffet.

I 2008 sendte bror Görmez og tre andre vitner en klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstol og hevdet at Tyrkia krenket deres religionsfrihet ved ikke å anerkjenne deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Den 3. juni 2014 avgjorde domstolen saken i favør av de fire Jehovas vitner * og anmodet tyrkiske myndigheter om å betale erstatning til brødrene og dekke saksomkostningene. Dette er tredje gang menneskerettighetsdomstolen har truffet en avgjørelse i favør av Jehovas vitner og i disfavør av Tyrkia i spørsmålet om samvittighetsnekting. Selv om det for tiden ikke er noen Jehovas vitner som er i fengsel i Tyrkia, vil saken ikke være fullstendig løst før Tyrkia anerkjenner retten til militærnekting av samvittighetsgrunner.

 Fortsettelse av tidligere rapporter

Aserbajdsjan: Forholdene for våre trosfeller er fortsatt vanskelige – politiet foretar razziaer under møtene, litteraturen er underlagt sensur, forkynnere blir arrestert, og menneskerettighetene blir krenket også på andre måter. I mellomtiden nekter myndighetene å fornye registreringen av Den religiøse foreningen Jehovas vitner. Det er blitt sendt 19 klager til Den europeiske menneskerettighetsdomstol i forbindelse med Aserbajdsjans håndtering av disse sakene. Til tross for vanskelighetene er det tydelig at Jehova velsigner arbeidet der i landet. Tallet på forkynnere vokser stadig. Og det at hele Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter nylig er blitt utgitt på aserbajdsjansk, er enda en grunn til glede.

Eritrea: Våre brødre i dette landet fortsetter å tjene Jehova trofast selv om de blir utsatt for alvorlig forfølgelse. Tre av dem, Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har nå vært i fengsel i 20 år – siden den 24. september 1994. Under minnehøytiden den 14. april 2014 arresterte eritreiske myndigheter omkring 150 Jehovas vitner og interesserte. De arresterte var i alderen fra 16 måneder til over 85 år. Under det spesielle foredraget den 27. april 2014 arresterte myndighetene ytterligere 30 Jehovas vitner og interesserte. De fleste er senere blitt løslatt.

Kasakhstan: Det statlige religionsbyrået har bestemt at 14 av våre publikasjoner ikke får importeres til landet eller distribueres der. Brødrene får ikke snakke med andre om sin tro utenfor sine registrerte møtelokaler, og omkring 50 brødre er blitt domfelt for påstått illegal misjonsvirksomhet. For å forsvare individets rett til ytringsfrihet har man sendt 26 klager til FNs menneskerettighetskomité.

^ avsn. 1 Om man vil utføre siviltjeneste eller ikke, er en samvittighetssak.

^ avsn. 1 En forening for jevnaldrende består av personer, vanligvis menn, som er født omtrent samtidig, og som bor i samme landsby.

^ avsn. 2 Buldu og andre mot Tyrkia (Buldu and Others v. Turkey), nr. 14017/08, 3. juni 2014.

Lær mer

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?

Utgjør de en trussel mot landets sikkerhet?