Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

En verdensomfattende bygge- og prosjekteringsavdeling

En verdensomfattende bygge- og prosjekteringsavdeling

DEN raske veksten innenfor Jehovas organisasjon øker behovet for Rikets saler, stevnehaller, lokaler for teokratiske skoler, oversettelseskontorer og Betel-bygninger rundt omkring i verden. I oktober 2013 opprettet det styrende råd derfor en ny avdeling, slik at arbeidet med å prosjektere, bygge, renovere og vedlikeholde bygningene våre kan bli utført så effektivt og økonomisk som mulig. Denne nye avdelingen, som kalles den verdensomfattende bygge- og prosjekteringsavdelingen (WDC), holder til på hovedkontoret vårt i Brooklyn i New York og fungerer under ledelse av det styrende råds utgiverutvalg.

 WDC fører tilsyn med de regionale bygge- og prosjekteringsavdelingene, som holder til på de avdelingskontorene som ligger i Australia, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Disse avdelingene koordinerer prosjekteringen, byggingen og vedlikeholdsarbeidet i sine respektive regioner. De har som mål å få fortgang i byggingen av Rikets saler. Tidligere ble Rikets saler bygd ved hjelp av enten det regionale byggeutvalget eller programmet for land med begrensede midler. Disse to ordningene er nå blitt slått sammen til én i den hensikt å utnytte det beste fra dem begge for å intensivere byggearbeidet vårt.

Arbeidet med å dekke det stadig økende behovet for Rikets saler og stevnehaller skal koordineres av en lokal bygge- og prosjekteringsavdeling, som er blitt opprettet på hvert avdelingskontor. Denne avdelingen rapporterer direkte til utvalget ved det lokale avdelingskontoret. En spennende side ved disse forandringene er at alle avdelingskontorer nå kan utnevne byggetjenere, som på heltid hjelper lokale brødre med å bygge Rikets saler og stevnehaller.

I april 2014 arbeidet man med over 270 store prosjekter, deriblant 90 oversettelseskontorer, 35 stevnehaller og 130 prosjekter ved avdelingskontorer. I tillegg er det et presserende behov for å bygge eller renovere minst 14 000 Rikets saler.

Det er virkelig trosstyrkende å se Jehovas forente folk overvinne nasjonale grenser, kulturforskjeller og språkbarrierer for å oppføre bygninger som bringer pris og ære til Jehovas hellige navn! Dan Molchan, som tjener i personalutvalget ved hovedkontoret, sier: «Det er  fortsatt enormt mye arbeid som må gjøres, og derfor setter vi pris på de bønnene som våre brødre og søstre ber, og på de bidragene de gir for å støtte arbeidet. Og vi er veldig takknemlige for de brødrene og søstrene som villig tilbyr seg å hjelpe til med prosjektene