Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitners årbok 2015

 DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

Det haitisk kreolske distriktet

Det haitisk kreolske distriktet

Forkynnelse på haitisk kreolsk

Det spansktalende distriktet har vært svært produktivt. Etter hvert har også mennesker som snakker andre språk, flyttet til landet og vist interesse for budskapet. I nabolandet Haiti er haitisk kreolsk hovedspråket. Selv om forholdet mellom Den dominikanske republikk og Haiti til tider har vært spent, utgjør de mange tusen haitierne en stor del av arbeidsstyrken i Den dominikanske republikk. Tallet har økt betraktelig i den senere tid.

I mange år måtte interesserte som snakket haitisk kreolsk, gå i spanske menigheter. For at disse skulle få bedre åndelig hjelp, bad det styrende råd avdelingskontoret i Guadeloupe om å sende spesialpionerer til det haitisk kreolske distriktet i Den dominikanske republikk. Et av de tre ekteparene som ble sendt, var Barnabé og Germaine Biabiany. «Til å begynne med hadde vi bare to brosjyrer på haitisk kreolsk», forteller Barnabé. «All annen litteratur var på fransk, så vi måtte oversette alt fra fransk til haitisk kreolsk.»

I januar 1996 var det ni forkynnere i Higüey og ti i Santo Domingo som var villige til å støtte opp om  haitisk kreolske grupper. Det ble derfor opprettet en gruppe i hver av de to byene, og med tiden ble begge gruppene til menigheter. Men senere ble disse menighetene nedlagt, for det viste seg at mange haitiere heller ville lære seg spansk og gå i spansktalende menigheter. «Vi hadde et møte med brødrene fra tjenesteavdelingen, og det virket som at det inntil videre var best å avslutte arbeidet i det haitisk kreolske distriktet», sier Barnabé.

Nytt liv i det haitisk kreolske distriktet

I 2003 bad det styrende råd misjonærparet Dong og Gladys Bark om å arbeide i det haitisk kreolske distriktet. I to år arbeidet de i Higüey, og de begynte å se gode resultater. Den 1. juni 2005 ble det opprettet en haitisk kreolsk menighet. Dong Bark, Barnabé Biabiany og Steven Rogers, en annen misjonær, reiste på kryss og tvers i landet for å bearbeide det haitisk kreolske distriktet.

Arbeidet gikk fint framover, og det ble opprettet flere menigheter. Den 1. september 2006 ble den første haitisk kreolske kretsen opprettet. Den bestod av sju menigheter og to grupper, og Barnabé Biabiany var kretstilsynsmann.

I årene som fulgte, kom det mange flere misjonærer som skulle arbeide i det haitisk kreolske distriktet. Det kom også mange brødre og søstre fra Canada, Europa, USA og andre steder for å hjelpe til. En gruppe kvalifiserte brødre ble bedt om å utarbeide et haitisk kreolsk språkkurs for både utenlandske og lokale brødre og søstre.

Mange går ut fra at ikke-haitiere som snakker haitisk kreolsk, er Jehovas vitner

 Det at så mange dominikanere gjør en stor innsats for å lære haitisk kreolsk, har hatt en positiv virkning på haitierne. Når en dominikansk forkynner forklarer bibelske sannheter på haitisk kreolsk, løser det opp spenningen og gjør det lettere å legge fram budskapet. Det er så mange av våre brødre som har lært seg språket, at når ikke-haitiere snakker haitisk kreolsk, går mange ut fra at de er Jehovas vitner.

For å illustrere effekten av å vise interesse for dem som har en annen kultur, kan vi nevne en opplevelse som en dominikansk pionersøster hadde mens hun deltok på et haitisk kreolsk språkkurs. Da hun var ute i tjenesten, traff hun et haitisk par som viste interesse. Hun gikk tilbake til dem for å starte et bibelstudium. Hun forteller: «Da jeg kom, gav jeg kvinnen et kyss på kinnet, noe som er en vanlig måte å hilse på blant kvinner i Den dominikanske republikk. Da begynte hun å gråte. Jeg spurte: ‘Er det noe galt?’ Hun svarte: ‘Dette er første gangen i løpet av alle de årene jeg har bodd her i landet, at noen har hilst meg med et kyss.’»

Det at Jehova har velsignet det harde arbeidet i dette distriktet, har resultert i en enestående vekst. Den 1. september 2009 var det 23 haitisk kreolske menigheter og 20 grupper, så det ble opprettet en krets til. Antallet til stede på minnehøytiden i 2011 viste at det var potensial for videre vekst. De 11 forkynnerne i den lille byen Río Limpio var henrykt over at så mange som 594 kom på minnehøytiden.  Og da minnehøytiden ble holdt i Las Yayas de Viajama, hvor det ikke er noen forkynnere, kom det 170. I september 2011 var det 33 menigheter og 21 grupper i det haitisk kreolske distriktet. Derfor ble det opprettet enda en krets i 2012.

Avdelingskontoret i Den dominikanske republikk og i Haiti har samarbeidet om å lære opp brødre fra begge landene. Bibelskolen for ugifte brødre har hatt fem klasser på haitisk kreolsk, mens Bibelskolen for kristne ektepar har hatt fire.

Undervisning i haitisk kreolsk