Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

Det tas hånd om veksten

Det tas hånd om veksten

«Alle slags mennesker skal bli frelst»

Det er Jehovas vilje at «alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten». (1. Tim 2:4) I tråd med dette har Jehovas vitner i Den dominikanske republikk gjort alt de kan for å nå mennesker overalt i distriktet, også dem som sitter i fengsel.

En dag i 1997 da to spesialpionerer kom på sitt ukentlige besøk til Najayo-fengselet i San Cristóbal, traff de Gloria, en 23 år gammel colombiansk kvinne som satt inne for salg av narkotika. Hun hadde hatt noen samtaler med en søster som med urette var blitt fengslet. For å hjelpe Gloria til å få svar på de bibelske spørsmålene hun hadde, gav brødrene henne boken Resonner ut fra Skriftene og andre publikasjoner. Hennes begeistring og iver etter å lære smittet over på de andre innsatte, så etter hvert ble det en stadig større gruppe som fikk ukentlige besøk.

 Sannheten fikk Gloria til å gjøre svært store forandringer, og i 1999 ble hun kvalifisert til å være udøpt forkynner. Hver måned brukte hun over 70 timer i forkynnelsen i fengselet, og hun ledet 6 bibelstudier med andre innsatte som gjorde fine framskritt. I år 2000 søkte hun om å bli benådet av presidenten på grunn av god oppførsel, og søknaden ble innvilget. Hun ble løslatt og sendt tilbake til Colombia. I 2001, kort tid etter at hun var kommet tilbake, ble hun døpt, trass i at familien hennes var sterkt imot det.

Gloria Cardona fikk sannheten i fengselet. Nå er hun pioner sammen med mannen sin

Etter at Gloria var blitt døpt, begynte hun som pioner. Hun giftet seg med en eldste, og de er nå pionerer sammen. For tiden tjener de i et distrikt i Colombia der behovet er større. Gloria har hjulpet flere personer fram til innvielse og dåp. Hun sier at hun føler at hun står i gjeld til Jehova, og at det beste hun kan gjøre for å gi ham noe tilbake, er å hjelpe andre til å bli kjent med sannheten, slik hun selv ble hjulpet.

Det Gloria har opplevd, viser at det at noen er sperret inne bak lås og slå, ikke kan hindre at sannheten når fram til dem. Representanter for avdelingskontoret hadde et møte med fengselsvesenet for å søke om adgang til flere fengsler for å lede bibelstudier. Det førte til at 43 brødre og 6 søstre fikk tillatelse til å delta i et bibelsk undervisningsarbeid i 13 fengsler.

«Gjør dine teltsnorer lengre»

Ved århundreskiftet rapporterte Den dominikanske republikk at det var 21 684 forkynnere i 342 menigheter, og at det ble ledet 34 380 bibelstudier. Det var 72 679 til stede på minnehøytiden. Som følge av veksten har Jehovas folk villig fulgt Jesajas oppfordring:  «Utvid plassen for ditt telt. Og la dem spenne ut din storslagne boligs teltduker. Hold ikke igjen. Gjør dine teltsnorer lengre.» – Jes 54:2.

En av utfordringene var å få tak i en stevnehall som kunne romme de stadig flere forkynnerne. I 1996 ble stevnehallen ved siden av avdelingskontoret i Santo Domingo fullført, og den dekket behovet i hovedstaden og områdene omkring. Men når det gjaldt stevnehallen i Villa González, som resten av landet brukte, var det stort behov for å foreta en omfattende renovering eller å erstatte den med en ny hall.

I 2001 gav det styrende råd tillatelse til at det kunne bygges en stevnehall med 2500 sitteplasser på samme tomt. Brødrene ble begeistret for å høre at det også skulle oppføres en bygning hvor man skulle  holde Tjenesteopplæringsskolen (som nå er erstattet av Skolen for kristne forkynnere). Den skulle ligge ved siden av stevnehallen og ha boligrom, et klasserom, bibliotek, kjøkken og spisesal. I 2004 ble de nye bygningene innviet, og Theodore Jaracz fra det styrende råd holdt innvielsestalen. Siden da har skolen hatt 15 klasser.