Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Et brev fra det styrende råd

Et brev fra det styrende råd

Kjære brødre og søstre!

«Vi takker alltid Gud når vi nevner dere alle i våre bønner, for vi husker stadig på deres trofaste arbeid og deres kjærlige strev og deres utholdenhet som skyldes deres håp til vår Herre Jesus Kristus, innfor vår Gud og Far.» (1. Tess 1:2, 3) Disse ordene uttrykker på en treffende måte det vi føler for dere. Vi takker Jehova for dere og for det gode arbeidet dere utfører!

I året som har gått, har dere utført mye ‘trofast arbeid’ og hatt mye ‘kjærlig strev’ – dere har vært travelt opptatt i Rikets gjerning. Mange av dere har sett etter muligheter til å utvide deres tjeneste. Noen har flyttet til andre områder, eller til og med til andre land, for å tjene der det er stort behov for forkynnere av Riket. Andre har utvidet sin tjeneste ved å delta i offentlig forkynnelse. Mange følte seg motivert til å være hjelpepioner i tiden rundt minnehøytiden, i de månedene da kretstilsynsmannen besøkte menigheten, eller i den spesielle kampanjen i august 2014. Omstendighetene deres varierer, men vi ser at dere arbeider for Jehova av hele deres sjel, og det ønsker vi å rose dere for. (Kol 3:23, 24) Deres «trofaste arbeid» gir oss virkelig grunn til å takke Jehova!

Vi setter også stor pris på deres «kjærlige strev» i forbindelse med forskjellige teokratiske byggeprosjekter  rundt omkring i verden. Behovet for nye bygninger er stort, for Jehovas folk blir stadig mer tallrikt. (Jes 60:22) Bare tenk på dette: I året som gikk, var høydepunktet i antall forkynnere 8 201 545, og det ble i gjennomsnitt ledet 9 499 933 bibelstudier hver måned. Som følge av økningen er det behov for at mange avdelingskontorer blir utvidet eller renovert. Økningen betyr naturligvis også at vi trenger flere Rikets saler. Samtidig er det behov for oversettelseskontorer i mange deler av verden, slik at oversetterne våre kan bo og arbeide i det området der folk snakker det aktuelle språket.

Vi kan derfor alle spørre oss selv: Hva kan jeg gjøre for å støtte disse byggeprosjektene? Noen av oss kan kanskje melde oss til å delta i byggearbeidet. Og enten vi har erfaring fra byggevirksomhet eller ikke, har vi alle det privilegium å kunne bruke våre «verdifulle ting» til å støtte disse viktige prosjektene. (Ordsp 3:9, 10) Da tabernaklet ble bygd, var israelittene så ivrige etter å gi bidrag at det måtte bli opplyst at de ikke skulle komme med mer. (2. Mos 36:5–7) Slike bibelske eksempler varmer uten tvil hjertet vårt og motiverer oss. Og det «kjærlige strev» som dere har hatt på disse viktige områdene av den hellige tjeneste, gir oss enda en grunn til å takke Jehova.

Noe annet som gir oss spesiell grunn til glede, er våre brødres standhaftige utholdenhet. Tenk for eksempel på våre kjære brødre i Sør-Korea. Siden 1950 er unge brødre der i landet blitt idømt fengselsstraffer av varierende lengde fordi de ikke har villet bryte sin  kristne nøytralitet. Generasjoner av våre brødre har utholdt dette uten å vakle. Deres eksempel når det gjelder utholdenhet, styrker vår tro!

I Eritrea har tre av våre brødre vært fengslet i mer enn 20 år. Andre, deriblant noen av våre søstre og barna deres, har vært fengslet i kortere perioder. Det har blitt gjort mange forsøk på å få våre trosfeller løslatt, men det har hittil vært forgjeves. Våre brødre og søstre har ikke inngått kompromiss. De har forblitt trofaste og ulastelige under grusomme forhold. Vi vil ikke glemme dem i våre bønner. – Rom 1:8, 9.

De fleste av dere er ikke i fengsel. Men mange av dere sliter med alderdommens plager, kroniske helseproblemer, motstand fra en ektefelle eller andre i familien som ikke deler deres tro, eller personlige utfordringer som det kanskje bare er dere selv som vet om. Likevel fortsetter dere å tjene Jehova trofast. (Jak 1:12) Det fortjener dere ros for! Deres trofaste utholdenhet gir oss nok en grunn til å takke Jehova.

Ja, deres trofaste arbeid, deres kjærlige strev og deres utholdenhet gir oss virkelig grunn til å ‘takke Jehova, for han er god’. (Sal 106:1) Vi er inderlig glad i dere alle, og det er vår bønn at Jehova må styrke dere, støtte dere og velsigne dere, slik at dere kan tjene ham for alltid.

Deres brødre

Jehovas vitners styrende råd